01 tháng 5 2012

Đón xuân Nhâm Thìn tại Chùa Phật Huệ Slide Show

Những hình ảnh các Phật tử nao nức đón xuân Nhâm Thìn tại chùa Phật Huệ - Flash Slide Show...

0 Kommentare:

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites