13 tháng 5 2012

Ý nghĩa về Đản sanh và Vãng sanh - Video

Xin giới thiệu tới quý Phật tử video Khoá tu Phật Thất lần thứ 45 với chủ đề: Ý Nghĩa Đản Sanh và Vãng Sanh do chùa Hoằng Pháp thực hiện...


0 Kommentare:

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites