01 tháng 5 2012

Đêm văn nghệ Đại Lễ Vu Lan 2011 - Video I

Những hình ảnh đêm văn nghệ chào mừng Đại Lễ Vu Lan tại chùa Phật Huệ 2011...

0 Kommentare:

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites