04 tháng 5 2012

Hướng dẫn đăng ký nhậ̣n tin, bài và gửi bài cho Blogchuaphathue


Để nhận được tin tức, bài vở thường xuyên từ Blogchuaphathue, cũng như việc gửi tin tức, bài vở đóng góp cho Blog, xin quý vị Phật tử vui lòng làm theo những hướng dẫn dưới đây…

 


0 Kommentare:

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites