Pages

08 May 2012

Kinh Vô Lượng Thọ - MP3 Lão Pháp Sự Tịnh Không Giảng

Nguyện đem công đức này
 Hồi hướng về tất cả
Phật tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật Đạo

Kinh Vô Lượng Thọ 

Thuyết Giảng: Pháp Sư Tịnh Không

Đức Phật dạy: Người nào muốn vãng sanh vào cõi Phật, phải tu tam phước.
Một là hiếu thảo cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, có lòng từ bi không sát sanh, tu thập thiện nghiệp.
Hai là thọ trì tam quy, giữ các giới đầy đủ, không phạm oai nghi.
Ba là phát tâm Bồ đề, tin sâu nhân quả, đọc tụng kinh đại thừa, khuyên bảo người tu hành . Làm được ba điều này, thì gọi là Tịnh Nghiệp Chánh Nhân của ba đời chư Phật.
· Phật Giáo là Đức Phật đối với chín pháp giới chúng sanh giáo dục chí thiện viên mãn nhất.
· Đức Phật Thích Ca sở thuyết tất cả kinh điển 49 năm, nội dung là nói rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh.
· Tri giác gọi là Phật Bồ tát, Bất giác là phàm phu.
· Tu hành là chúng ta đem những sự hiểu sai lầm đối với vũ trụ nhân sanh cách nhìn, cách nghĩ, cách nói cách làm mà cần phải tu chính lại.
· Cương lĩnh tu hành của Phật giáo là Giác Chánh Tịnh, Giác mà không mê, Chánh mà không tà, Tịnh mà không nhiểm, y theo Giới Định Huệ tam học hầu mong đạt đến mục tiêu này.
· Nền tảng tu học là tam phước, đối với người phải y theo lục hòa, đối với việc làm phải tu lục độ, tuân theo hạnh nguyện Phổ Hiền, tâm quy hướng Tịnh Độ, thì sự giáo hóa của Phật mới có thể hoàn toàn viên mãn.


Kinh Vô Lượng Thọ 1 - MP3 Kinh Vô Lượng Thọ 2- mp3-Video
Kinh Vô Lượng Thọ 3 - MP3 Kinh Vô Lượng Thọ 4- mp3-Video
Kinh Vô Lượng Thọ 5- MP3 Kinh Vô Lượng Thọ 6- mp3-Video
Kinh Vô Lượng Thọ 7 - MP3 Kinh Vô Lượng Thọ 8- mp3-Video
Kinh Vô Lượng Thọ 9 - MP3 Kinh Vô Lượng Thọ 10- mp3-Video
Kinh Vô Lượng Thọ 11 - MP3 Kinh Vô Lượng Thọ 12- mp3-Video
Kinh Vô Lượng Thọ 13 - MP3 Kinh Vô Lượng Thọ 14- mp3-Video
Kinh Vô Lượng Thọ 15 - MP3 Kinh Vô Lượng Thọ 16- mp3-Video
Kinh Vô Lượng Thọ 17 - MP3 Kinh Vô Lượng Thọ 18- mp3-Video
Kinh Vô Lượng Thọ 19 - MP3

8 Kommentare:

BAN OI. CHO MINH TAI NHUNG BAI GIANG " KINH VO LUONG THO" DUOC KHONG?

A Di Đà Phật

Rất hoan hỉ khi được bạn ghé thăm, coment và quan tâm tới bộ Kinh Pháp Đại Thừa này. Hy vọng bộ Kinh này sẽ là hành trang giúp bạn vững bước hơn trên con đường Tịnh Độ.
BBT

CAM ON CHUA PHAT DUE.DA CHUYEN THANH FILE MP3 CHO TAT CA MOI NGUOI CUNG NGHE.TOI VO CUNG HOAN HI VA MONG DAO PHAT NGAY CANG SE DEN VOI MOI NGUOI GAN XA TRONG VA NGOAI NUOC.CUNG NHU TOI DUOC TAT CA VUNG WE.CAM ON QUY PHAT TU DA TAO DIEU KIEN CHO MOI NGUOI DUOC NGHE PHAP DE CO DUONG DI DUNG DAN.A DI DA PHAT...

A Di Đà Phật

Hoằng Pháp Độ Sanh là bổn phận của những người con Phật.

Comment của Đạo hữu là nguồn động viên vô cùng lớn, giúp cho BTT có thêm nhiều hứng khởi để đóng góp chút công sức mọn của mình trong việc hoằng dương Chánh Pháp, đặc biệt là Pháp Môn Đại Thừa mà Đức Phật đã để lại cho chúng sanh muôn loài.

Rất hy vọng bộ Kinh Pháp này có thể mang lại niềm an lạc và giúp quý Đạo hữu tăng trưởng thêm Bồ Đề Tâm, cũng như những kiến thức về con đường Tịnh Độ, từ đó giúp cho quý Đạo hữu có một hành trang vững chãi để hướng về Cõi Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà.
Kính chúc quý Đạo hữu cùng gia quyến một năm mới vạn sự an lạc.
Nam Mô A Di Đà Phật

a di đà phật bài giảng của hòa thượng rất hợp tình hợp lý phù hợp với căn tánh của chúng sanh

A Di Đà Phật

Cảm ơn Đạo hữu đã ghé thăm và để lại comment. Cầu chúc Đạo hữu cùng gia đình luôn an lạc.
BBT

con cũng muốn cho người khác mượn kinh sách nhưng sợ họ không nhận hoặc nhận rồi không kính trọng những kinh sách đó thì sẽ mang tội, con nên làm sao?

Cảm ơn Đạo hữu đã ghé thăm và có lời trao đổi. Phật nói: Phật không độ người vô duyên. Thế nào là người vô duyên? Nghĩa là người còn thích sống trong vòng vô minh (tham-sân-si-chấp trước, ngã mạn...). Với người còn tham đắm những chuyện như vậy mà mình đem Phật pháp (Kinh pháp) để tặng, hay khuyên giải họ sẽ rất dễ có tác dụng ngược. Từ đó rất có thể khiến họ có thêm những hành vi, lời nói trái nghịch với giáo lý của đạo Phật. Chư Tổ nói: Làm thế là mình đã khiến cho họ - những người vô duyên (còn thích sống vô minh) đoạn chủng tánh Phật. Do vậy Phật pháp vốn nên tặng người hữu duyên, nghĩa là nếu người đối diện thực sự có lòng hướng thiện, muốn tìm hiểu, học hỏi về Phật pháp thì Đạo hữu cũng chớ nên ngần ngại mà cho họ mượn kinh sách, hay tặng họ để họ tham khảo, hay học hỏi và lấy đó làm động cơ, hành trang để tu hành. Đó chính độ người hữu duyên. Ngược lại thì ta cũng chớ nên buồn phiền, mà nên hoan hỉ và nhẫn nại để chờ một thời cơ khác, cũng chẳng muộn. Chư Tổ cũng dạy: Chúng sanh thời nay vốn rất can cường - can cường sống trong vòng vô minh. Người như thế phải để cho vô thường ập tới, may ra họ mới biết hồi đầu.
Tự độ, độ tha là con đường của người Phật tử chân chính phải bước tới. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Bạn hãy hoan hỉ tin rằng, người bạn muốn độ, tất sẽ có ngày hồi đầu...
Chúc bạn tinh tấn và tâm thường an lạc.
BBT

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites