01 tháng 5 2012

Mừng xuân Nhâm Thìn 2012 tại chùa Phật Huệ Slide Show

Những hình ảnh Phật tử khắp mọi nơi tề tựu về chùa Phật Huệ mừng đón xuân Nhâm Thìn 2012...

0 Kommentare:

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites