Pages

THƯ MỜI TU BÁT QUAN TRAI VÀ LỄ PHÓNG SANH 05.08.2023

Người Phật tử nếu lấy tâm từ mà làm việc phóng sinh thì thấy tất cả người nam đều là cha mình, tất cả người nữ đều là mẹ mình...

THƯ MỜI TU BÁT QUAN TRAI VÀ LỄ PHÓNG SANH 21.10.2023

Kinh Dược Sư Lưu Ly Bổn Nguyện Công Đức dạy rằng: “Cứu thả các sinh mạng được tiêu trừ bệnh tật...

THƯ MỜI DỰ LỄ TƯỞNG NIỆM HUÝ KỴ LẦN THỨ 4 GIÁC LINH CỐ HÒA THƯỢNG THƯỢNG TỪ HẠ TRÍ

Chùa Phật Huệ kính mời quý Đạo hữu, quý Phật tử, thiện hữu trí thức nam nữ gần xa hoan hỷ về chùa để đốt nén tâm hương...

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ VU LAN PL.2567

Trân trọng kính mời quý Đạo hữu, quý Phật tử, quý Đồng hương cùng về chùa lễ Phật, cúng dường Trai Tăng...

THƯ MỜI ĐẠI LÊ VU LAN PL.2567

Đây cũng là nhân duyên thù thắng giúp cho quý Phật tử, quý đồng hương khắp nơi hội đủ duyên lành, vân tập về chùa, cúng dường lên Chư Tăng,

LƯU NIỆM PHẬT ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL.2567 THỨ BẢY 27.05.2023

Hình ảnh Lễ Lưu Niệm Đại Lễ Phật Đản ngày 27.05.2023 tại Frankfurt am Main...

ALBUM LƯU NIỆM ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL.2567

Những hình ảnh trong Đại Lễ Phật Đản PL.2567 ngày 27.05.2023

GIỚI THIỆU VỀ MANDALA KALACHAKRA TỪ 16-27.05.2023

Mandala được coi là cung điện cư trú của các Kim Cang Vương và các đồ chúng của mình...

21 May 2023

NHỮNG HÌNH ẢNH KHAI ĐAN MANDALA KALACHAKRA NGÀY 16.05.2022

Những hình ảnh đầu tiên từ Lễ Khai Đàn Mandala Kalachakra tại chùa Phật Huệ do Tổ chức Phúc lợi Ladakh e.V. - Hiệp hội Phi lợi nhuận của nhà sư Geshe Lobzang Tsewang - Người tổ chức Đàn Mandala Kalachakra này.

Đàn Mandala Kalachakra sẽ được các nhà Sư tiếp tục thực hiện từ thứ Hai 22.05 đến thứ Sáu 26.05. Vào thứ Bảy 27.05, Đàn Mandala sẽ được giải thể theo nghi thức trong Đại Lễ Phật đản của chùa Phật Huệ vào lúc 17.00h cùng ngày.
Chùa Phật Huệ xin chào đón sự hiện diện của quý vị.
Thông tin từ Tạp chí Frankfurt Allegemeine

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites