Pages

THƯ MỜI GIAO THỪA GIÁP THÌN 2024

Đêm Giao Thừa Giáp Thình được bắt đầu từ 18.00h ngày 09.02.2024...

CHƯƠNG TRÌNH ĐÓN GIAO THỪA VÀ ĐÊM VĂN NGHỆ MỪNG XUÂN 2024

Chương Trình Đón Giao Thừa và Đón Xuân giáp Thình diễn ra từ 18.00h ngày 09.02.2024 đến 11.02.2024...

ĐÊM VĂN NGHỆ MỪNG XUÂN GIÁP THÌN 10.02.2024

Đêm Văn Nghệ Mừng Xuân sẽ diễn ra lúc 18.00h ngày 10.02.2024...

CHƯƠNG TRÌNH RẰM THÁNG GIÊNG 18.02.2024

Chương Trình Rắm Tháng Giêng sẽ diễn ra lúc 10.30h ngày 18.02.2024...

THƯ MỜI ĐẠI LÊ VU LAN PL.2567

Đây cũng là nhân duyên thù thắng giúp cho quý Phật tử, quý đồng hương khắp nơi hội đủ duyên lành, vân tập về chùa, cúng dường lên Chư Tăng,

LƯU NIỆM PHẬT ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL.2567 THỨ BẢY 27.05.2023

Hình ảnh Lễ Lưu Niệm Đại Lễ Phật Đản ngày 27.05.2023 tại Frankfurt am Main...

ALBUM LƯU NIỆM ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL.2567

Những hình ảnh trong Đại Lễ Phật Đản PL.2567 ngày 27.05.2023

GIỚI THIỆU VỀ MANDALA KALACHAKRA TỪ 16-27.05.2023

Mandala được coi là cung điện cư trú của các Kim Cang Vương và các đồ chúng của mình...

03 August 2023

THƯ MỜI TU BÁT QUAN TRAI 05.08.23 ĐẾN 06.08.23 VÀ LỄ PHÓNG SANH THỨ BẢY 05.08.2023

 “Người Phật tử nếu lấy tâm từ mà làm việc phóng sinh thì thấy tất cả người nam đều là cha mình, tất cả người nữ đều là mẹ mình. Vì mình trải qua nhiều đời đều do đó mà sinh ra, nên chúng sinh trong sáu đường đều là cha mẹ của mình. Nếu giết hại sinh mạng để ăn thịt tức là tự giết cha mẹ mình, cũng là giết thân cũ của mình. Tất cả đất, nước là thân trước của mình. Tất cả gió lửa là bản thể của mình. Cho nên, thường thực hành phóng sinh thì đời đời sinh ra thường gặp Chánh pháp. Khuyên dạy người làm việc phóng sinh, nếu thấy người đời giết hại súc vật, nên tìm phương tiện để giải cứu, khiến cho chúng được thoát khổ nạn.”


EINLADUNG ZUM 2 TÄGIGEN SEMINAR DES EMPFANG

DER ACHTFACHEN GEBOTE, ATTHANGA-SILA VON SAMSTAG 05.08.23 BIS SONNTAG 06.08.2023 UND FISCHFREILASSUNG AM MAIN AM SAMSTAG 05.08.2023
THƯ MỜI LỄ PHÓNG SANH
Kinh Dược Sư Lưu Ly Bổn Nguyện Công Đức dạy rằng: “Cứu thả các sinh mạng được tiêu trừ bệnh tật, thoát khỏi các tai nạn. Người phóng sanh tu phước, cứu giúp muôn loài thoát khỏi khổ ách thì bản thân không gặp các tai nạn”. Luận Đại Trí độ cũng dạy rằng: “Trong tất cả các tội ác, tội sát sanh là nặng nhất. Trong tất cả các công đức, phóng sinh là công đức lớn nhất”. Xuất phát từ nhân duyên đó:
Được sự đồng ý của Sở Bảo Vệ Môi Sinh thành phố
Offenbach (Frankfurt a. Main), nhân ngày Quán Thế Âm Bồ Tát thành đạo chùa Phật Huệ sẽ tiếp tục tổ chức:
LỄ PHÓNG SANH - FISCHFREILASSUNG
VERANSTALTUNGSORT: Sông Main Mainstr.125
63065 Offenbach
ZEITPUNKT: 10.30h-12.00h ngày Thứ Bảy 05.08.2023
Quý Phật muốn tham gia Lễ Phóng Sanh xin hoan hỉ vân tập về chùa vào lúc 09.30h hoặc có thể tuỳ nghi phương tiện đến trực tiếp địa điểm phóng sanh nói trên.
Liên lạc chi tiết - Kontaktieren:
Ban Tri Sự - Mobil: 0172-9814358 hoặc
Phật tử Diệu Trí - Mobil: 0176-55410286
******************
TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI QUÝ PHẬT TỬ VỀ CHÙA THAM DỰ KHOÁ TU BÁT QUAN TRAI ĐƯỢC TỔ CHỨC NHÂN NGÀY VÍA QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT THÀNH ĐẠO. WIR LADEN EUCH HERZLICH ZUM 2 TäGIGEN SEMINAR DES EMPFANGS DER ACHTFACHEN GEBOTE, ATTHANGA-SILAS.

ES FINDET AB 14.00H SAMSTAG, DEN 05.08.2023 BIS 14.00H SONNTAG, DEN 06.08.2023 STATT.
WANN? Ab 14.00h Samstag, den 05.08.2023 bis 14.00h Sonntag, den 06.08.2023
WO? Chùa Phật Huệ - Hanauer Landstr.443 - 60314 Frankfurt am Main
LIÊN LẠC: BANI TRI SỰ - Mobil: 0170-3426598
hoặc Mobil: 0172-9814358

CHƯƠNG TRÌNH - PROGRAMM
THỨ BẢY - SAMSTAG, DEN 05.08.2023
10.30h: Lễ Phóng Sanh tại sông Main - Fischfreilassung am Main-See
13.30h: Phật tử vân tập - Ankunft
14.00h: Thọ Bát Quan Trai Giới - Empfang der achtfachen Gebote, Atthanga-Sila
15.00h: Thuyết pháp - Dharma Vortrag
17.00h: Niệm Phật kinh hành - Mantra fuer Mitgefuehl u. Heilung rezitieren
18.00h: Tiểu Thực - Abendessen in Achtsamkeit
19.15h-20.00h: Toạ Thiền - Sitzmeditation
20.00h-20.15h: Nghỉ Giải Lao - Kurze Pause!!!
20.15h-21.45h: Trì Chú Đại Bi - Mantra fuer Mitgefuehl und Heilung rezitieren
22.00h: Chỉ tịnh - Ruhezeit
CHỦ NHẬT - SONNTAG, DEN 06.08.2023
5.00h: Thức chúng - Aufwachen
5.30h-7.15h: Công phu khuya - Die Morgen Liturgie
8.00h: Ăn sáng - Fruehstueck in Achtsamkeit
9.00-10.15h: Niệm Phật kinh hành - Buddhas Namen rezitieren
10.30h: Tụng kinh cầu siêu - Verstorbenenandacht
12.00h: Thọ Trai - Cúng Dường Trai Tăng - Mittagessen in Achtsamkeit
13.00h: Niệm Phật kinh hành - Gehmeditation und Buddha-Name rezitieren
14.00h: Xả giới - Meinungsaustausch
15.00h: Hoàn mãn - Ende
Email: chuaphathue2019@gmail.com

Xin hoan hỉ clicken lên hình để xem khổ lớn


THƯ MỜI TU BÁT QUAN TRAI 21.10.23 ĐẾN 22.10.23 VÀ LỄ PHÓNG SANH THỨ BẢY 21.10.2023

Kinh Dược Sư Lưu Ly Bổn Nguyện Công Đức dạy rằng: “Cứu thả các sinh mạng được tiêu trừ bệnh tật, thoát khỏi các tai nạn. Người phóng sanh tu phước, cứu giúp muôn loài thoát khỏi khổ ách thì bản thân không gặp các tai nạn”. Luận Đại Trí độ cũng dạy rằng: “Trong tất cả các tội ác, tội sát sanh là nặng nhất. Trong tất cả các công đức, phóng sinh là công đức lớn nhất”. Xuất phát từ nhân duyên


EINLADUNG ZUM 2 TÄGIGEN SEMINAR DES EMPFANG
DER ACHTFACHEN GEBOTE, ATTHANGA-SILA VON SAMSTAG 21.10.23 BIS SONNTAG 22.10.2023 UND FISCHFREILASSUNG AM MAIN AM SAMSTAG 21.10.2023
THƯ MỜI LỄ PHÓNG SANH
Kinh Dược Sư Lưu Ly Bổn Nguyện Công Đức dạy rằng: “Cứu thả các sinh mạng được tiêu trừ bệnh tật, thoát khỏi các tai nạn. Người phóng sanh tu phước, cứu giúp muôn loài thoát khỏi khổ ách thì bản thân không gặp các tai nạn”. Luận Đại Trí độ cũng dạy rằng: “Trong tất cả các tội ác, tội sát sanh là nặng nhất. Trong tất cả các công đức, phóng sinh là công đức lớn nhất”. Xuất phát từ nhân duyên đó:
Được sự đồng ý của Sở Bảo Vệ Môi Sinh thành phố
Offenbach (Frankfurt a. Main), nhân ngày Quán Thế Âm Bồ Tát thành đạo chùa Phật Huệ sẽ tiếp tục tổ chức:
LỄ PHÓNG SANH - FISCHFREILASSUNG
VERANSTALTUNGSORT: Sông Main Mainstr.125
63065 Offenbach
ZEITPUNKT: 10.30h-12.00h ngày Thứ Bảy 21.10.2023
Quý Phật muốn tham gia Lễ Phóng Sanh xin hoan hỉ vân tập về chùa vào lúc 09.30h hoặc có thể tuỳ nghi phương tiện đến trực tiếp địa điểm phóng sanh nói trên.
Liên lạc chi tiết - Kontaktieren:
Ban Tri Sự - Mobil: 0172-9814358 hoặc
Phật tử Diệu Trí - Mobil: 0176-55410286
******************
TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI QUÝ PHẬT TỬ VỀ CHÙA THAM DỰ KHOÁ TU BÁT QUAN TRAI ĐƯỢC TỔ CHỨC NHÂN NGÀY VÍA QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT THÀNH ĐẠO. WIR LADEN EUCH HERZLICH ZUM 2 TäGIGEN SEMINAR DES EMPFANGS DER ACHTFACHEN GEBOTE, ATTHANGA-SILAS.

ES FINDET AB 14.00H SAMSTAG, DEN 21.10.2022 BIS 14.00H SONNTAG, DEN 22.10.2023 STATT.
WANN? Ab 14.00h Samstag, den 21.10.2023 bis 14.00h Sonntag, den 22.10.2023
WO? Chùa Phật Huệ - Hanauer Landstr.443 - 60314 Frankfurt am Main
LIÊN LẠC: BANI TRI SỰ - Mobil: 0170-3426598
hoặc Mobil: 0172-9814358

CHƯƠNG TRÌNH - PROGRAMM
THỨ BẢY - SAMSTAG, DEN 22.10.2023
10.30h: Lễ Phóng Sanh tại sông Main - Fischfreilassung am Main-See
13.30h: Phật tử vân tập - Ankunft
14.00h: Thọ Bát Quan Trai Giới - Empfang der achtfachen Gebote, Atthanga-Sila
15.00h: Thuyết pháp - Dharma Vortrag
17.00h: Niệm Phật kinh hành - Mantra fuer Mitgefuehl u. Heilung rezitieren
18.00h: Tiểu Thực - Abendessen in Achtsamkeit
19.15h-20.00h: Toạ Thiền - Sitzmeditation
20.00h-20.15h: Nghỉ Giải Lao - Kurze Pause!!!
20.15h-21.45h: Trì Chú Đại Bi - Mantra fuer Mitgefuehl und Heilung rezitieren
22.00h: Chỉ tịnh - Ruhezeit
CHỦ NHẬT - SONNTAG, DEN 21.10.2023
5.00h: Thức chúng - Aufwachen
5.30h-7.15h: Công phu khuya - Die Morgen Liturgie
8.00h: Ăn sáng - Fruehstueck in Achtsamkeit
9.00-10.15h: Niệm Phật kinh hành - Buddhas Namen rezitieren
10.30h: Tụng kinh cầu siêu - Verstorbenenandacht
12.00h: Thọ Trai - Cúng Dường Trai Tăng - Mittagessen in Achtsamkeit
13.00h: Niệm Phật kinh hành - Gehmeditation und Buddha-Name rezitieren
14.00h: Xả giới - Meinungsaustausch
15.00h: Hoàn mãn - Ende
Email: chuaphathue2019@gmail.com

Xin hoan hỉ clicken lên hình để xem khổ lớnTHƯ MỜI DỰ LỄ TƯỞNG NIỆM HUÝ KỴ LẦN THỨ 4 GIÁC LINH CỐ HÒA THƯỢNG THƯỢNG TỪ HẠ TRÍ NGUYÊN LƯỠNG VIỆN TRỤ TRÌ CHÙA PHẬT HUỆ VÀ TU VIỆN PHẬT ĐẠO - CHỦ NHẬT 10.09.2023

Chùa Phật Huệ kính mời quý Đạo hữu, quý Phật tử, thiện hữu trí thức nam nữ gần xa hoan hỷ về chùa để đốt nén tâm hương cúng dường lên giác linh Hoà Thượng thượng Từ hạ Trí nhân ngày Lễ Huý kỵ và niệm ân ơn công đức giáo dưỡng, hoằng pháp độ sanh của Hoà Thượng.Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất
Chi Bộ Đức Quốc - CHÙA PHẬT HUỆ
Hanauer Landstr.443 – 60314 Frankfurt am Main
Frankfurt am Main, ngày 28.07.2023
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Thời gian không ngừng trôi, mới đó đã bốn mùa Vu Lan Phật Huệ vắng bóng Hoà Thượng. Để tưởng nhớ ân đức hoằng pháp độ sanh của cố Hòa Thượng đạo hiệu thượng Từ hạ Trí - Nguyên lưỡng viện Trụ Trì Chùa Phật Huệ và Tu Viện Phật Đạo, Môn đồ pháp quyến chúng con kính thiết lễ trai nghi cúng dường lễ Huý Kỵ lần Thứ 4.
Chúng con thành tâm cung thỉnh Chư tôn thiền đức Tăng Ni, từ bi hoan hỷ quang lâm chứng minh và hộ niệm Lễ Huý kỵ.
Chùa Phật Huệ kính mời quý Đạo hữu, quý Phật tử, thiện hữu trí thức nam nữ gần xa hoan hỷ về chùa để đốt nén tâm hương cúng dường lên giác linh Hoà Thượng thượng Từ hạ Trí nhân ngày Lễ Huý kỵ và niệm ân ơn công đức giáo dưỡng, hoằng pháp độ sanh của Hoà Thượng.
Zeitpunkt: sonntag 10.00h, den 10.09.2023 (nhằm ngày 26.07AL)
Ort: Chùa Phật Huệ - Hanauer Landstr.443, 60314 Frankfurt am main Main
BAn TRI SỰ: Thầy Thiện Sơn - Mobil: +49170-3426598 hoặc Thầy Huệ giác - Mobil: 0172-9814358
Sự hiện diện của quý ngài và quý thiện nam tín nữ là nguồn an ủi lớn cho đạo tràng chúng con trên con đường tu học và phụng sự chánh pháp.
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Phật lịch 2567, ngày 28.07.2023
TM. Môn đồ pháp quyến
Kính mời
Thầy Thiện Sơn

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TƯỞNG NIỆM HUÝ KỴ LẦN THỨ 4
CỐ HÒA THƯỢNG ĐẠO HIỆU THƯỢNG TỪ HẠ TRÍ LƯỠNG VIỆN TRỤ TRÌ CHÙA PHẬT HUỆ VÀ TU VIỆN PHẬT ĐẠO
VERANSTALTUNGSPROGRAMM - SONNTAG, DEN 10.09.2023 (AM 26.07.2023 MONDKALENDER)

05.00h: Thức chúng - Aufwachen
05.30-07.15h: Công phu khuya - Die Morgen Litugier
08.00h: Điểm tâm sáng - Frühstück
09.00h-10.00h: Phật tử vân tập - Ankunft
10.30h: Phật tử cung đón Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, ĐĐ Tăng Ni quang lâm Bảo điện khai lễ:
- Cúng Phật - CUNG TIẾN GIÁC LINH - Andachtszeremonie
- Tưởng niệm giác linh lễ Huý kỵ lần thứ 4
12.00h: Cúng dường Trai Tăng - Phật tử dùng cơm thân mật cùng Môn đồ pháp quyến.
Opfergabe an die Mönche - gemeinsamen Mittagsessen
14.00h: Tụng kinh cầu nguyện thế giới hoà bình tiêu tai giải nạn - Gebet für Wohlfühlen und Frieden
16.00h: Hoàn mãn - Ende!
Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát


CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ VU LAN PL.2567 THỨ BẢY 02.09.2023


Trân trọng kính mời quý Đạo hữu, quý Phật tử, quý Đồng hương cùng về chùa lễ Phật, cúng dường Trai Tăng, cầu nguyện nguyện cho thập phương pháp giới chúng sanh đồng tiêu tai khổ nạn, vạn quốc thái bình, an lạc.

NGHI LỄ - RITUAL
SAMSTAG 02.09.2023
*05.00 giờ: Thức Chúng - Aufwachen
*05.30 giờ-07.30 giờ: Toạ Thiền – Công Phu khuya
Die Morgen Liturgie
*08.00 giờ: Điểm Tâm ăn Sáng - Frühstück
*09.00 giờ - 10.00 giờ: Phật tử tề tựu - Ankunft
*10.15 giờ: Phật tử cung nghinh Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, ĐĐ Tăng Ni quang lâm Bảo Điện khai lễ:
- Cúng Phật - Cúng Tổ - Khai Kinh Vu Lan Bồn và Báo Ân Phụ Mẫu - Cúng Hương linh thờ tự tại chùa.
Rezitation des Dankbarkeitssutras und Gebet für verstorbenen.
*12.00 giờ: Cúng dường Trai Tăng (Tại Trai Đường) - Opferngabe an die Mönche im Speisesaal
*13.00 giờ: Quy Y Tam Bảo – Dreifache Juwelen-Zufluchtszeremonie
*14.00 giờ: Đại Lễ Vu Lan và Lễ Bông Hồng Cài Áo
Das Dankbarkeitsfest-Ritual der Rosenanstecker
*16.00 giờ - 17.00 giờ: Thuyết pháp - Dharma Vortrag
*17.00 giờ - 18.30 giờ: Cúng Thí Thực
Gebet für verstorbenen
*18.30.00 giờ-00.00 giờ: Đêm Văn nghệ Mừng Vu Lan
Konzertaben zur Feier des Ulambana-Festes

SONNTAG 03.09.2023

*05.00 giờ: Thức Chúng - Aufwachen
*05.30 giờ-07.30 giờ: Toạ Thiền – Công Phu khuya -
Die Morgen Liturgie
*08.00 giờ: Đểm Tâm ăn Sáng - Frühstück
*09.00 giờ - 10.00 giờ: Phật tử tề tựu - Ankunft
*10.30 giờ: Cúng Phật Cúng Tổ - Cúng Hương linh -
Gebet für Frieden und Andacht für verstorbenen
*12.00 giờ: Ăn Trưa - Mittagessen
*14.00 giờ - 15.30 giờ: Tụng kinh cầu An – Rezitation das Lotus-Dharma-Sutra
*16.00 giờ: Hoàn mãn - ENDE!

Xin hoan hỉ clicken lên hình để xem khổ lớn

THƯ MỜI ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU VÀ ĐÊM VĂN NGHỆ MỪNG VU LAN PL.2567 THỨ BẢY 02.09.2023


Đây cũng là nhân duyên thù thắng giúp cho quý Phật tử, quý đồng hương khắp nơi hội đủ duyên lành, vân tập về chùa, cúng dường lên Chư Tăng, nương nhờ giới đức trang nghiêm của quý ngài, chú nguyện cho cha mẹ hiện tiền được tăng long, phước thọ; cha mẹ bảy đời cùng những chúng sanh đang sống trong cõi u huyền đồng được siêu sanh về miền tịnh độ


Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất
Chi Bộ Đức Quốc - CHÙA PHẬT HUỆ
Hanauer Landstr.443 – 60314 Frankfurt am Main
Ban Tri Sự - Mobile: 0170-3426598 oder 0172-9814358
************
THƯ VU LAN
Frankfurt, ngày 28.07.2023
Kính gửi quý Đạo hữu, quý Phật tử, quý Đồng hương,
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Tôn Giả.
Kính thưa quý vị,
Mới đó mà mùa Vu Lan đã sắp lại về…nhìn những hàng cây, vào hạ còn tươi xanh mơn mởn, nay chớm bước vào thu, thấp thoáng những cánh lá vàng, rụng rơi trong gió thu se lạnh...
Vu Lan về, những người con Việt trên khắp mọi nẻo đường, bất kể giàu sang hay hèn khó đều không khỏi giây phút bâng khuâng đến nao lòng khi chạnh nhớ về nơi ấy – quê hương – nơi có Mẹ và Cha kính yêu đang từng giờ phút ngóng trông đàn con viễn xứ nơi xa, sớm có ngày đoàn viên nơi quê cha, đất tổ.
Nương lời Phật dạy về ân đức sinh thành dưỡng dục của Mẹ-Cha, đồng niệm ân công đức hoằng pháp, lợi sanh của cố Hoà Thượng Thượng Từ Hạ Trí và cố Ni Trưởng Sư Bà Thượng Diệu Hạ Hạnh, noi gương hiếu hạnh của Đức Mục Kiền Liên, nhân dịp Chư Tăng làm lễ tự tứ sau ba tháng an cư, kiết hạ, thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức, chùa Phật Huệ sẽ tổ chức Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu vào ngày Thứ Bảy 02.09.2023 dưới sự chứng minh và chủ lễ của Chư Tôn Hoà Thượng, Chư Thượng Toạ, Đại Đức Tăng Ni tại Đức Quốc. Đây cũng là nhân duyên thù thắng giúp cho quý Phật tử, quý đồng hương khắp nơi hội đủ duyên lành, vân tập về chùa, cúng dường lên Chư Tăng, nương nhờ giới đức trang nghiêm của quý ngài, chú nguyện cho cha mẹ hiện tiền được tăng long, phước thọ; cha mẹ bảy đời cùng những chúng sanh đang sống trong cõi u huyền đồng được siêu sanh về miền tịnh độ. Vu Lan cũng là cơ duyên để hàng Phật tử tại gia cùng nhau thắp nén tâm hương niệm ân công đức hoàng pháp lợi sanh của cố Hoà Thượng Thượng Từ Hạ Trí và Sư Bà Thượng Diệu Hạ Hạnh.
Trân trọng kính mời quý Đạo hữu, quý Phật tử, quý Đồng hương cùng về chùa lễ Phật, cúng dường Trai Tăng, cầu nguyện nguyện cho thập phương pháp giới chúng sanh đồng tiêu tai khổ nạn, vạn quốc thái bình, an lạc.
Kính chúc quý vị cùng gia quyến một mùa Vu Lan tràn đầy hiếu kính và phước lạc.
Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên BồTát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh
Tỳ Kheo Thích Minh Phú
New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites