Pages

THƯ MỜI GIAO THỪA GIÁP THÌN 2024

Đêm Giao Thừa Giáp Thình được bắt đầu từ 18.00h ngày 09.02.2024...

CHƯƠNG TRÌNH ĐÓN GIAO THỪA VÀ ĐÊM VĂN NGHỆ MỪNG XUÂN 2024

Chương Trình Đón Giao Thừa và Đón Xuân giáp Thình diễn ra từ 18.00h ngày 09.02.2024 đến 11.02.2024...

ĐÊM VĂN NGHỆ MỪNG XUÂN GIÁP THÌN 10.02.2024

Đêm Văn Nghệ Mừng Xuân sẽ diễn ra lúc 18.00h ngày 10.02.2024...

CHƯƠNG TRÌNH RẰM THÁNG GIÊNG 18.02.2024

Chương Trình Rắm Tháng Giêng sẽ diễn ra lúc 10.30h ngày 18.02.2024...

THƯ MỜI ĐẠI LÊ VU LAN PL.2567

Đây cũng là nhân duyên thù thắng giúp cho quý Phật tử, quý đồng hương khắp nơi hội đủ duyên lành, vân tập về chùa, cúng dường lên Chư Tăng,

LƯU NIỆM PHẬT ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL.2567 THỨ BẢY 27.05.2023

Hình ảnh Lễ Lưu Niệm Đại Lễ Phật Đản ngày 27.05.2023 tại Frankfurt am Main...

ALBUM LƯU NIỆM ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL.2567

Những hình ảnh trong Đại Lễ Phật Đản PL.2567 ngày 27.05.2023

GIỚI THIỆU VỀ MANDALA KALACHAKRA TỪ 16-27.05.2023

Mandala được coi là cung điện cư trú của các Kim Cang Vương và các đồ chúng của mình...

31 May 2012

Phật Thích Ca - Hiện thân của lòng từ bi và trí huệ nhân loại


"Có lẽ cảnh sắc trang nghiêm và diễm kính nơi này đã khiến cho các Phật tử đều có chung một cảm giác: Mình đang lạc giữa không gian của vườn Lâm Tỳ Ni và đang được tận mắt chứng kiến Đức Phật ra đời vậy…"

Kinh Thủ Lăng Nghiêm - Quyển VII

"Bởi do thế giới có oán hại luân hồi, điên đảo về sát (hại), hòa hợp thành quái, vọng tưởng ăn thịt cha mẹ, vì thế nên có loài phi vô tưởng lưu chuyển nơi quốc độ, như con thổ cưu và chim phá kính, ôm trái cây độc làm con, khi con lớn lên thì ăn luôn cả cha mẹ, đủ tám vạn bốn ngàn, đầy tràn thế giới. Ấy gọi là mười hai loại chúng sanh..."

Tạng Thư Sống Chết - Phần III (Chương 3)

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhz4PtxXoZqfAPQugaA5aqF1lHC5vvFHPnMYA5DYiHpO_gUaw0A5ujtHmqNpnPWuL84jM53GdVlFez2eOfK7RTAjd4oTKEb8gCCWMODCHB5a6TgLz101ubllniImFquGyxXXIqRLiGbzF8/s1600/about-sogyalrinpoche-viewcover.jpg"những người đánh cá, đồ tể, thợ săn đều bị tấn công bởi những hình ảnh ghê rợn của những nạn nhân của họ trước kia..."

30 May 2012

Kinh Thủ Lăng Nghiêm - Quyển VI

"Ta dạy Tỳ Kheo Trực Tâm là đạo tràng, tất cả hạnh nơi tứ oai nghi còn chẳng giả dối, làm sao lại tự xưng đã được pháp Thượng Nhân, ví như người nghèo vọng xưng là vua chỉ tự cầu tội chém, huống là trộm cắp danh hiệu của Pháp Vương!..."

Tạng Thư Sống Chết - Phần III (Chương 2)

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhz4PtxXoZqfAPQugaA5aqF1lHC5vvFHPnMYA5DYiHpO_gUaw0A5ujtHmqNpnPWuL84jM53GdVlFez2eOfK7RTAjd4oTKEb8gCCWMODCHB5a6TgLz101ubllniImFquGyxXXIqRLiGbzF8/s1600/about-sogyalrinpoche-viewcover.jpg"Dường như thể ta đang được nhắc nhở phải làm một quyết định, phải chọn lựa giữa đường này hay đường kia. Dĩ nhiên chúng ta có được cái quyền chọn lựa ấy hay không còn tùy thuộc vào mức độ hoàn tất của việc tu tập của ta trong lúc sống...."

29 May 2012

Kinh Thủ Lăng Nghiêm - Quyển V

 "Đại nguyện nếu chỉ dùng tâm nghĩ miệng nói ấy là nguyện suông, cần phải thực hành đúng theo đại nguyện của chính mình phát ra, mới là nguyện chơn thật, và mới có thể tương ưng với đại nguyện của Phật..."

Tạng thư Sống Chết - Phần III (Tiếp theo - Chương 1)

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhz4PtxXoZqfAPQugaA5aqF1lHC5vvFHPnMYA5DYiHpO_gUaw0A5ujtHmqNpnPWuL84jM53GdVlFez2eOfK7RTAjd4oTKEb8gCCWMODCHB5a6TgLz101ubllniImFquGyxXXIqRLiGbzF8/s1600/about-sogyalrinpoche-viewcover.jpg"...Nhiều lần khi chúng tôi cảm thấy ngài gần kề cái chết, thì ngài lại nhìn chúng tôi mà mỉm cười, và bảo chúng tôi nói sai, và sau đó sức khỏe ngài lại khá hơn..."

28 May 2012

Kinh Thủ Lăng Nghiêm - Quyển IV

"Do các chúng sanh từ vô thỉ, nương theo sắc thanh, đuổi theo vọng niệm mà lưu chuyển, chưa từng khai ngộ bản tánh trong sạch thường trụ, chẳng theo tánh chơn thường, lại đuổi theo sanh diệt, do đó đời đời bị xoay vần trong vòng tạp nhiễm..."

Tạng thư Sống Chết - Phần II - (Chương 5)

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhz4PtxXoZqfAPQugaA5aqF1lHC5vvFHPnMYA5DYiHpO_gUaw0A5ujtHmqNpnPWuL84jM53GdVlFez2eOfK7RTAjd4oTKEb8gCCWMODCHB5a6TgLz101ubllniImFquGyxXXIqRLiGbzF8/s1600/about-sogyalrinpoche-viewcover.jpg“Ðối với người sắp chết, kinh nghiệm bên trong là như thể bị nuốt chửng trong một ngọn lửa lớn, ở giữa một cái hỏa lò hừng hực, hay toàn thế giới đang bị thiêu đốt”.

25 May 2012

Kinh Thủ Lăng Nghiêm - Phần III

"- A Nan nên biết! Xúc giác này chẳng từ ly hợp ra, chẳng từ thuận nghịch ra, chẳng từ thân thể ra, cũng chẳng từ hư không ra. Tại sao? Nếu từ hợp ra, thì khi ly, tánh xúc giác đã diệt, làm sao biết ly?"

Tạng Thư Sống Chết - Phần II (Chương 4)

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhz4PtxXoZqfAPQugaA5aqF1lHC5vvFHPnMYA5DYiHpO_gUaw0A5ujtHmqNpnPWuL84jM53GdVlFez2eOfK7RTAjd4oTKEb8gCCWMODCHB5a6TgLz101ubllniImFquGyxXXIqRLiGbzF8/s1600/about-sogyalrinpoche-viewcover.jpg"Bạn có thể tự hỏi, tại sao trong trạng thái Trung Ấm, ta có thể giải thoát chỉ nhờ một thoáng trực nhận tự tánh tâm ? Trả lời như sau : hiện tại tâm ta bị nhốt trong một cái lưới của “gió nghiệp” , và gió nghiệp lại bị nhốt trong một cái lưới là xác thân vật lý của ta. Kết quả là ta không có được tự do tự chủ..."

24 May 2012

Kinh Thủ Lăng Nghiêm - Quyển II

"Như ngươi hôm nay, dùng con mắt thấy núi sông đất đai và chúng sanh, đều là cái kiến bệnh đã thành từ vô thỉ. Tại sao? Vì có năng thấy và sở thấy, nên tựa như cảnh tượng hiện ra trước mắt, giống cái giác minh của ngươi duyên cái sở thấy thành nhặm..."

Tạng Thư Sống Chết - Phần II (Chương 3)

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhz4PtxXoZqfAPQugaA5aqF1lHC5vvFHPnMYA5DYiHpO_gUaw0A5ujtHmqNpnPWuL84jM53GdVlFez2eOfK7RTAjd4oTKEb8gCCWMODCHB5a6TgLz101ubllniImFquGyxXXIqRLiGbzF8/s1600/about-sogyalrinpoche-viewcover.jpg"Giúp một người sắp chết giống như đưa ra một bàn tay để đỡ người sắp té. Nhờ sức mạnh, sự bình an, sự chú ý sâu xa đầy bi mẫn của bạn, mà bạn có thể giúp họ đánh thức sức mạnh nơi chính họ..."

23 May 2012

Kinh Thủ Lăng Nghiêm - Quyển I

"Hôm nay ta nói thật cho nghe: Những người có trí cũng phải nhờ thí dụ mới được khai ngộ. A Nan, ví như tay của ta, nếu chẳng có cánh tay thì chẳng thành nắm tay của ta, nếu chẳng có con mắt ngươi thì chẳng thành sự thấy của ngươi. Vậy lấy nhãn căn của ngươi so với nắm tay của ta, hai nghĩa giống nhau chăng?"

PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ KINH - Phần cuối

"Đời tương lai khi kinh pháp diệt tận, Ta đem lòng từ bi thương xót, đặc biệt lưu kinh này lại trong một trăm năm, chúng sanh nào gặp được kinh này tùy ý nguyện cầu đều được độ thoát.


Như Lai ra đời rất khó gặp khó thấy, kinh pháp của Phật khó được khó nghe, gặp thiện tri thức nghe pháp tu hành cũng đã là khó. Nếu nghe kinh này tin thích thọ trì là điều khó trong khó, không gì khó hơn..."

Tạng Thư Sống Chết - Phần II (Chương 2)

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhz4PtxXoZqfAPQugaA5aqF1lHC5vvFHPnMYA5DYiHpO_gUaw0A5ujtHmqNpnPWuL84jM53GdVlFez2eOfK7RTAjd4oTKEb8gCCWMODCHB5a6TgLz101ubllniImFquGyxXXIqRLiGbzF8/s1600/about-sogyalrinpoche-viewcover.jpg“Khi thở vào, tôi đang mang vào đau khổ của bạn tôi hay người khác ; và khi thở ra, tôi đang đem cho họ hạnh phúc và bình an” 

22 May 2012

Các Ngày Vía Phật và Bồ Tát

Những ngày vía Phật và Bồ Tát trong năm cần ghi nhớ...

PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ KINH - Phần V

"Người đời, không biện biệt được tốt xấu cát hung họa phước, thần trí ngu muội, lại theo các giáo điều khác, liên tiếp điên đảo, nguồn gốc vô thường mê mờ không chịu suy xét, chẳng tin kinh pháp, không biết lo xa, say mê giận hờn, tham đắm tài sắc, trọn chẳng ngừng nghỉ, thật đáng thương thay!"

Tạng Thư Sống Chết - Phần II (Chương 1)

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhz4PtxXoZqfAPQugaA5aqF1lHC5vvFHPnMYA5DYiHpO_gUaw0A5ujtHmqNpnPWuL84jM53GdVlFez2eOfK7RTAjd4oTKEb8gCCWMODCHB5a6TgLz101ubllniImFquGyxXXIqRLiGbzF8/s1600/about-sogyalrinpoche-viewcover.jpg"Ý thức nỗi sợ chết nơi chính bạn sẽ giúp bạn vô vàn trong việc biết đến nỗi sợ hãi nơi người sắp chết. Hãy tưởng tượng sâu xa điều ấy ra sao : sợ nỗi đau đớn càng lúc càng tăng không chịu nổi, sợ đau khổ, sợ mất tư cách, sợ phải lệ thuộc người khác, sợ rằng ta đã sống một đời vô nghĩa, sợ chia lìa với tất cả những gì ta thương yêu, sợ mất sự tự chế, sợ mất sự kính trọng, và ló lẽ nỗi sợ hãi lớn nhất của chúng ta là sợ chính nỗi sợ hãi, ta cứ càng tránh né thì nó càng mạnh thêm..."

21 May 2012

PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ Kinh - Phần IV

"Phật nói: “Một vị tên là Quán Thế Âm, vị thứ hai tên là Đại Thế Chí, hai vị Bồ Tát này khi còn ở cõi Ta bà tu hạnh  Bồ Tát được sanh về cõi Cực Lạc thường ở hai bên tả hữu Phật A Di Đà. Muốn đến mười phương vô lượng cõi Phật liền đến, hiện ở thế giới này  làm nhiều sự lợi lạc. Những trai lành gái tín ở thế gian nếu có tai nạn ngặt nghèo hoảng sợ, chỉ cần hướng tâm về Bồ Tát Quán Thế Âm thì không có nạn gì mà không  được cứu  thoát..."

Tạng thư Sống Chết - Phần I (Tiếp theo - Chương 10)

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhz4PtxXoZqfAPQugaA5aqF1lHC5vvFHPnMYA5DYiHpO_gUaw0A5ujtHmqNpnPWuL84jM53GdVlFez2eOfK7RTAjd4oTKEb8gCCWMODCHB5a6TgLz101ubllniImFquGyxXXIqRLiGbzF8/s1600/about-sogyalrinpoche-viewcover.jpg"Hành có nghĩa là thật sự ngắm nhìn những ý tưởng của chính bạn, xấu hay tốt, nhìn suốt bản chất thực sự của bất cứ ý tưởng nào có thể khởi lên, không truy tầm quá khứ cũng không mời gọi tương lai, không để cho tâm bám víu vào một kinh nghiệm hạnh phúc, cũng không để nó tràn ngập bởi những tình cảnh đau buồn. Khi làm như vậy, bạn cố đạt đến và an trú trong đại xả, trong đó mọi sự tốt xấu, an nguy đều không có lai lịch gì chân thực..."

20 May 2012

Phật Thuyết Tứ Thập Nhị Chương Kinh

"Ðức Phật dạy: "Người ôm giữ lòng ái dục chẳng thấy được Ðạo, ví như nước đã lóng trong lại lấy tay khuấy lên, khiến những người đến xem đều không thấy được bóng của họ. Người đời vì bị ái dục xáo trộn, làm cho cấu trược trong tâm nổi dậy, nên chẳng thấy được Ðạo. Sa-môn các ông phải xả bỏ ái dục, cấu bẩn ái dục hết sạch thì có thể thấy được Ðạo!"

Công Phu Khuya

"Chí tâm đảnh lễ: Nam-mô Tây-Phương Cựu-Lạc thế-giới đại-từ đại-bi A-Di-Đà Phật, Đại-Bi Quán-Thế-Âm Bồ-tát, Đại-Thế-Chí Bồ-tát, Đại-Nguyện Địa-tạng-Vương Bồ-tát, Thanh-tịnh Đại-hải-chúng Bồ-tát..."

BA BỘ NHẬT TỤNG

"Ba đà ma kiết tất đà dạ ta-bà ha. Na ra cẩn trì bàn dà ra dạ ta-bà ha. Ma bà rị thắng yết ra dạ, ta-bà ha. Nam-mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam-mô a rị da bà lô Yết-đế thước bàn ra dạ, ta-bà ha.."

Phật Thuyết Vô Lượng Thọ Kinh - Phần III

"Nếu ở tam đồ chịu khổ cùng cực thấy được quang minh này liền được dừng khổ, mạng chung được giải thoát. Chúng sanh nào nghe được oai thần công đức quang minh này ngày đêm khen nói chí tâm không nghỉ, tùy theo ý nguyện được sanh về Cực Lạc..."

Tạng thư Sống Chết - Phần I (Tiếp theo - Chương 9)

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhz4PtxXoZqfAPQugaA5aqF1lHC5vvFHPnMYA5DYiHpO_gUaw0A5ujtHmqNpnPWuL84jM53GdVlFez2eOfK7RTAjd4oTKEb8gCCWMODCHB5a6TgLz101ubllniImFquGyxXXIqRLiGbzF8/s1600/about-sogyalrinpoche-viewcover.jpg"Tôi tưởng tượng toàn thân tôi tràn ngập hiện diện của ngài, và câu thần chú tinh túy của ngài, đang ngân vang và thấm khắp người tôi, như thể hàng trăm Padmasambhava dưới dạng âm thanh đang lưu hành trong tôi, chuyển hóa toàn bản thể tôi..."

19 May 2012

Phật Thuyết Vô Lượng Thọ Kinh - Phần II

 “Đức Phật Như Lai kia, đến không chỗ đến, đi không chỗ đi, không sanh không diệt, không có quá hiện vị lai, chỉ có một nguyện độ sanh. Hiện ở phương Tây cách Diêm phù đề này mười vạn ức cõi Phật, thế giới đó gọi là Cực Lạc, Pháp Tạng thành Phật hiệu là A Di Đà. Thành Phật đến nay đã mười kiếp, hiện đang thuyết pháp, có vô lượng vô số chúng Bồ Tát, Thanh văn cung kính vây quanh”.

Tạng thư Sống Chết - Phần I (Tiếp theo - Chương 8)

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhz4PtxXoZqfAPQugaA5aqF1lHC5vvFHPnMYA5DYiHpO_gUaw0A5ujtHmqNpnPWuL84jM53GdVlFez2eOfK7RTAjd4oTKEb8gCCWMODCHB5a6TgLz101ubllniImFquGyxXXIqRLiGbzF8/s1600/about-sogyalrinpoche-viewcover.jpg"Chúng ta đã trở nên quá tinh khôn và loạn thần kinh đến nỗi ta xem chính hoài nghi là chân lý, và sự hoài nghi – mà chỉ là nỗ lực vô vọng của bản ngã để tự vệ - lại được thần thánh hóa xem như mục tiêu và kết quả hiểu biết..."

18 May 2012

"Với tiền bạc, với quyền lực, chúng ta có thể mang đến những nụ cười nào đó, nhưng đấy là những nụ cười giả tạo, chứ không phải là những thứ chân thành.  Bất chấp, cho dù chúng ta nghèo hay giàu, có học vấn hay không học vấn ngay từ lúc sinh ra chúng ta đã được trang bị với những khả năng hữu ích tích cực vô biên này ở đây (chỉ vào ngực) rồi...

Phật Thuyết Vô Lượng Thọ Kinh - Phần I

"Lành thay! Lành thay! Ông vì thương xót lợi lạc các chúng sanh mới hỏi điều vi diệu như vậy. Lời thưa hỏi của ông hôm nay công đức thù thắng hơn trăm ngàn vạn lần nhiều kiếp bố thí cúng dường các bậc A la hán, Bích chi Phật cùng chư Thiên, nhân loại và các loài bò bay xuẩn động trong một thiên hạ..."

Lịch Sử Đức Phật Thích Ca - Phần cuối

"Này Ananda, có thể các ngươi nghĩ rằng: Chỉ còn lại giáo phái cao cả mà không còn bậc Đạo sư, chúng ta không còn có bậc Đạo sư nữa. Không! Ananda, các ngươi không được nghĩ như vậy, Pháp và Luật mà ta đã dạy, tuyên bố sẽ là Đạo sư của các ngươi, sau khi Ta nhập Niết bàn..." 

Tạng thư Sống Chết - Phần 1 (Tiếp theo - Chương 7)

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhz4PtxXoZqfAPQugaA5aqF1lHC5vvFHPnMYA5DYiHpO_gUaw0A5ujtHmqNpnPWuL84jM53GdVlFez2eOfK7RTAjd4oTKEb8gCCWMODCHB5a6TgLz101ubllniImFquGyxXXIqRLiGbzF8/s1600/about-sogyalrinpoche-viewcover.jpg"Tâm bạn như thế nào trong giấc ngủ và trong trạng thái mộng, chỉ cho bạn biết tâm bạn sẽ như thế nào trong những trạng thái chết và tái sinh..."

17 May 2012

KINH CÔNG ĐỨC TẮM PHẬT

"Bạch Thế Tôn! Thật là hạnh phúc thay khi được bậc Đại sư từ mẫn dạy chúng con phương pháp tắm tượng... "

Lịch Sử Đức Phật Thích Ca - Phần V

"Đúng là ta đã dừng mãi mãi, này Angulimala,
Không còn bao giờ dùng bạo lực với chúng sanh.
Còn nhà ngươi, hãy dừng tay chớ có giết hại đồng loại
Vì vậy mà Ta nói rằng, Ta đã dừng,
Và bảo ngươi cũng hãy dừng tay!"

Tạng thư Sống Chết - Phần I (Tiếp theo - Chương 6)

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhz4PtxXoZqfAPQugaA5aqF1lHC5vvFHPnMYA5DYiHpO_gUaw0A5ujtHmqNpnPWuL84jM53GdVlFez2eOfK7RTAjd4oTKEb8gCCWMODCHB5a6TgLz101ubllniImFquGyxXXIqRLiGbzF8/s1600/about-sogyalrinpoche-viewcover.jpgVới thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, Ta thấy hữu tình chết và tái sinh, người hạ liệt kẻ cao sang, người may mắn kẻ bất hạnh tùy theo hạnh nghiệp của chúng.”

16 May 2012

Lắng Nghe Tiếng Hát Sông Hằng - MP3

Lời giới thiệu. 
Bác sĩ Quách Huệ Trân là một bác sĩ chuyên khoa ung thư, bà rất nhiệt thành và tận tâm trong công việc.

Lắng nghe tiếng hát sông Hằng

  Ăn những thứ mà người khác không ăn, mặc những thứ mà người khác không [muốn] mặc, làm những gì mà người khác không làm, sau này thì ông mới biết”...

Lịch Sử Đức Phật Thích Ca - Phần IV

"Tuy Bố thí, cúng dường cũng là điều quan trọng, đối với người tại gia, nhưng tự mình tu tập, thực hành nếp sống đạo đức theo 5 giới, nuôi dưỡng lòng từ lại càng quan trọng hơn, nhưng quan trọng hơn cả là phát triển Trí tuệ, để nhìn được sự vật như thật, nhờ đó mà không còn bị tham đắm, nội tâm được Giải thoát, Tự tại, Trí tuệ được trong sáng"... 

Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật - Phần II

"Nầy Tu-Bồ-Đề! Chúng-sanh kia chẳng phải chúng-sanh, cũng chẳng phải là không-phải-chúng-sanh. Bởi vì sao? Nầy Tu-Bồ-Đề! Những chúng-sanh, chúng-sanh đó, đức Như-Lai nói chẳng-phải chúng-sanh, đó tạm gọi là chúng-sanh".

Tạng thư Sống Chết - Phần I (Tiếp theo - Chương V)

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhz4PtxXoZqfAPQugaA5aqF1lHC5vvFHPnMYA5DYiHpO_gUaw0A5ujtHmqNpnPWuL84jM53GdVlFez2eOfK7RTAjd4oTKEb8gCCWMODCHB5a6TgLz101ubllniImFquGyxXXIqRLiGbzF8/s1600/about-sogyalrinpoche-viewcover.jpg“Luyện” tâm tuyệt nhiên không có nghĩa là gượng ép ức chế nó, hay tẩy não cái tâm. Luyện tâm là trước hết thấy được một cách trực tiếp và cụ thể, tâm thực sự vận hành như thế nào, một hiểu biết mà ta có thể rút từ những giáo lý tâm linh và qua kinh nghiệm của mình trong sự thực hành thiền định"...

15 May 2012

Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật - Phần I

"Phàm hễ có tướng đều là hư-vọng cả! Nếu nhận thấy các tướng đều là không phải tướng, chính là thấy Như-Lai".

PHẬT NÓI KINH HIẾU TỬ

“Này các Tỳ-khưu, con nuôi Cha Mẹ, bằng những thứ này: cam lộ trăm mùi, để thỏa miệng Người, mọi tiếng thiên nhạc, để thích tai Người, áo đẹp tuyệt vời, rực rỡ thân Người, hai vai cõng Người, chu du bốn biển, trả ơn dưỡng dục đến hết đời con, gọi là hiếu chăng?”...

Pháp Sư Tịnh Không khai thị Pháp Môn Tịnh Độ

"Người thật sự biết niệm Phật, sự lợi ích, niềm an lạc mà họ đạt được, phàm phu chúng ta không thể nào hiểu thấu, mà họ cũng không thể giải thích rõ cho chúng ta, vì có giải thích, chúng ta cũng không hiểu..."

Lịch Sử Đức Phật Thích Ca - Phần III

"Trong bài kinh này, Đức Phật mở đầu bằng lời khuyên các Tu sĩ không nên mắc vào hai cực đoan: một cực đoan là đam mê thú vui nhục dục thế gian, thực ra chỉ là những cái tầm thường, nhất thời, ngăn cản mọi tiến bộ tâm linh. Một cực đoan thứ hai là khổ hạnh, ép xác vì nó làm mệt mỏi tinh thần, mê mờ Trí tuệ, do đó cũng có hại, vô ích..."

Tạng thư Sống Chết - Phần I (Tiếp theo - Chương 4)


https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhz4PtxXoZqfAPQugaA5aqF1lHC5vvFHPnMYA5DYiHpO_gUaw0A5ujtHmqNpnPWuL84jM53GdVlFez2eOfK7RTAjd4oTKEb8gCCWMODCHB5a6TgLz101ubllniImFquGyxXXIqRLiGbzF8/s1600/about-sogyalrinpoche-viewcover.jpgCầm cái chuông và trống tay nhỏ lên, thầy triệu thỉnh tất cả những bậc thầy trong hệ truyền thừa, từ Phật nguyên thủy trở xuống đến bậc thầy của chính thầy. Rồi thầy bắt đầu khai thị. Bỗng chốc thầy ném vào mặt tôi một câu hỏi không thể trả lời: - Tâm là gì?

13 May 2012

Tạng thư Sống Chết - Phần I (Tiếp theo - Chương 3)

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhz4PtxXoZqfAPQugaA5aqF1lHC5vvFHPnMYA5DYiHpO_gUaw0A5ujtHmqNpnPWuL84jM53GdVlFez2eOfK7RTAjd4oTKEb8gCCWMODCHB5a6TgLz101ubllniImFquGyxXXIqRLiGbzF8/s1600/about-sogyalrinpoche-viewcover.jpg- Chỉ có một cách duy nhất để hàn gắn nỗi đau buồn của con. Con hãy xuống phố, xin về cho ta một hột mù tạt từ một nhà nào chưa hề có người chết.

Lịch Sử Đức Phật Thích Ca - Phần II

 "Pháp này do Ta chứng được, thật là sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, cao thượng, siêu lý luận, vi diệu, chỉ người có trí mới hiểu thấu. Còn quần chúng này thì ưa ái dục, khoái ái dục, ham thích ái dục. Đối với quần chúng ưa ái dục, khoái ái dục, ham thích ái dục, thật khó mà thấy được định lý “duyên khởi ra các pháp”

Ý nghĩa về Đản sanh và Vãng sanh - Video

Xin giới thiệu tới quý Phật tử video Khoá tu Phật Thất lần thứ 45 với chủ đề: Ý Nghĩa Đản Sanh và Vãng Sanh do chùa Hoằng Pháp thực hiện...

12 May 2012

Lịch Sử Đức Phật Thích Ca - Phần I


Trong kinh Tương Ưng V, đức Phật đã dạy: “Ví như, này các Tỳ kheo, một người quăng một khúc gỗ có một lỗ hổng vào biển lớn. Tại đấy có con rùa mù, sau mỗi trăm năm nổi lên một lần. Các người nghĩ thế nào, này các Tỳ kheo. Con rùa ấy, sau mỗi trăm năm, nổi lên một lần, có thể chui cổ vào khúc cây có một lỗ hổng hay không?”.

Phật Thuyết Kinh Nhân Quả Ba Đời


http://nguoiphattu.com/Upload/CKFinder/images/lap%20tdoannguoiphattu.jpgHán dịch: Sa-môn An Thế Cao đời Hậu Hán
Việt dịch: Tại gia Bồ-Tát giới Ưu-bà-tắc Nguyên Thuận


Lúc bấy giờ, Tôn giả A-Nan ở trên Hội Linh Sơn và cùng hội hợp với 1.250 vị Tỳ-kheo. Khi ấy ngài A-Nan chắp tay đảnh lễ. Sau đó ngài đi nhiễu Phật ba vòng, gối phải quỳ, chắp tay, và thưa hỏi Đức Bổn Sư Thích-ca-mâu-ni Phật:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites