Pages

10 March 2013

TA CỨ TƯỞNG TRẦN GIAN LÀ CÕI THẬT




"Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật
Thế cho nên tất bật đến bây giờ..."





 loihay.png

 tp3.jpg
Khi tóc bạc trên đầu trôi dạt mãi,
Cội nguồn ơi chiếc lá lại rơi về .


 tp9.jpg
Đường về khép bóng trần gian
Lợi danh gói một hành trang vô thường


 tp8.jpg

Ngoảnh nhìn cuộc đời như giấc mộng
Được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không


 tp7.jpg

Phú quý vinh hoa như mộng ảo
Sắc tài danh lợi tựa phù du


 tp6.jpg

Tất bật hơn thua rồi cũng bỏ
Thong dong tự tại vậy mà vui


 tp5.jpg

Đêm qua mộng lại thật gần
Đừng lay tôi nhé hồng trần mong manh !


 tp4.jpg
Ta về giữ mộng trinh nguyên
Bờ hun hút lạnh nắng xuyên hình hài


 tp2.jpg

Thân như bóng chớp chiều tà
 Xuân sang tươi tốt thu qua rụng rời
Sá chi suy thịnh cuộc đời

Thịnh suy như hạt sương rơi đầu cành



 tp1.jpg

Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật
Thế cho nên tất bật đến bây giờ !

0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites