Pages

THƯ MỜI TU BÁT QUAN TRAI VÀ LỄ PHÓNG SANH 05.08.2023

Người Phật tử nếu lấy tâm từ mà làm việc phóng sinh thì thấy tất cả người nam đều là cha mình, tất cả người nữ đều là mẹ mình...

THƯ MỜI TU BÁT QUAN TRAI VÀ LỄ PHÓNG SANH 21.10.2023

Kinh Dược Sư Lưu Ly Bổn Nguyện Công Đức dạy rằng: “Cứu thả các sinh mạng được tiêu trừ bệnh tật...

THƯ MỜI DỰ LỄ TƯỞNG NIỆM HUÝ KỴ LẦN THỨ 4 GIÁC LINH CỐ HÒA THƯỢNG THƯỢNG TỪ HẠ TRÍ

Chùa Phật Huệ kính mời quý Đạo hữu, quý Phật tử, thiện hữu trí thức nam nữ gần xa hoan hỷ về chùa để đốt nén tâm hương...

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ VU LAN PL.2567

Trân trọng kính mời quý Đạo hữu, quý Phật tử, quý Đồng hương cùng về chùa lễ Phật, cúng dường Trai Tăng...

THƯ MỜI ĐẠI LÊ VU LAN PL.2567

Đây cũng là nhân duyên thù thắng giúp cho quý Phật tử, quý đồng hương khắp nơi hội đủ duyên lành, vân tập về chùa, cúng dường lên Chư Tăng,

LƯU NIỆM PHẬT ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL.2567 THỨ BẢY 27.05.2023

Hình ảnh Lễ Lưu Niệm Đại Lễ Phật Đản ngày 27.05.2023 tại Frankfurt am Main...

ALBUM LƯU NIỆM ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL.2567

Những hình ảnh trong Đại Lễ Phật Đản PL.2567 ngày 27.05.2023

GIỚI THIỆU VỀ MANDALA KALACHAKRA TỪ 16-27.05.2023

Mandala được coi là cung điện cư trú của các Kim Cang Vương và các đồ chúng của mình...

18 March 2023

NHỮNG HÌNH ẢNH LỄ CÚNG ĐẠI TƯỜNG SƯ BÀ THƯỢNG DIỆU HẠ HẠNH VÀ NGŨ THẤT TUẦN SA DI NI BỒ TÁT GIỚI THÍCH NỮ TRUNG HOÀ NGÀY 05 THÁNG 03 TẠI CHÙA PHẬT HUỆ.


Ngày 05.03.2023 vừa qua, dưới sự quang lâm và chứng minh của Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni đến từ Đức quốc: TT. Thích Quảng Đạo - Trụ Trì Tu Viện Khánh Anh và Chùa Khánh Anh (France); TT. Thích Đồng Văn - Trụ trì chùa Phổ Bảo München - Đức; TT. Thích Hạnh Tấn - Trụ trì Tu Viện Vô Lượng Thọ Dresden - Đức; Sư Bà Thích Nữ Diệu Ân - Trụ trì chùa Quán Thế Âm (Aachen - Đức); Sư Cô Thích Nữ Diệu Linh - Trụ trì chùa Quán Thế Âm (Berlin) - Phó Trụ trì chùa Quán Thế Âm (Aachen Đức), Lễ Cúng Đại Tường cố Ni Trưởng Sư Bà Thượng Diệu Hạ Hạnh và Lễ cúng Ngũ Thất Tuần Sa Di Ni Bồ Tát Giới Thích Nữ Trung Hoà đã diễn ra vô cùng viên mãn cùng sự hiện diện của môn đồ Pháp quyến cùng đông đảo quý Phật tử, quý Đồng hương trên khắp nước Đức. Sau lễ Cúng Đại Tường và Lễ cúng Ngũ Thất Tuần, môn đồ Pháp quyến đã vân tập trước Trai đường để như pháp làm lễ Cúng Dường Trai Tăng và kết thúc viên mãn vào hồi 15.00h cùng ngày.

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites