Pages

21 May 2023

NHỮNG HÌNH ẢNH KHAI ĐAN MANDALA KALACHAKRA NGÀY 16.05.2022

Những hình ảnh đầu tiên từ Lễ Khai Đàn Mandala Kalachakra tại chùa Phật Huệ do Tổ chức Phúc lợi Ladakh e.V. - Hiệp hội Phi lợi nhuận của nhà sư Geshe Lobzang Tsewang - Người tổ chức Đàn Mandala Kalachakra này.

Đàn Mandala Kalachakra sẽ được các nhà Sư tiếp tục thực hiện từ thứ Hai 22.05 đến thứ Sáu 26.05. Vào thứ Bảy 27.05, Đàn Mandala sẽ được giải thể theo nghi thức trong Đại Lễ Phật đản của chùa Phật Huệ vào lúc 17.00h cùng ngày.
Chùa Phật Huệ xin chào đón sự hiện diện của quý vị.
Thông tin từ Tạp chí Frankfurt Allegemeine

0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites