Pages

07 October 2013

Tâm - Thơ Quang Trường


"Ta trở về tâm ta
Từng sát na hớn hở
Ôi tâm kinh ngọc ngà
Khúc trường ca tự tại..."


Tâm ta là chủ nhà
Khách quí mời ở lại
Khách xấu tiễn ra về
Tâm ta là hoa sen
Sống trong ao bùn dơ
Chẳng nhiễm bụi hồng trần
Tâm ta là bầu trời
 

Ánh sáng tỏa muôn nơi
Chớ để mây mù bay.
Che lấp cả cuộc đời
Ta trở về tâm ta
Từng sát na hớn hở
Ôi tâm kinh ngọc ngà
Khúc trường ca tự tại

Quang Trường

0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites