Pages

06 October 2013

Video Mục Kiền Liên Cứu Mẹ


"Hình ảnh Mục Kiền Liên rưng rưng trao bát cơm vào tay mẹ, rồi bà mẹ vội vàng tay che, tay bốc vội bát cơm định bỏ vào miệng thì bát cơm ấy đã vụt bốc cháy thành lửa… là một hình ảnh rất sống động, bởi nó lột tả được tận cùng cái tâm tham, tâm sân hận của bà Thanh Đề – Mẹ Mục Kiền Liên..."Tiểu Phẩm kịch: Mục Kiền Liên Cứu Mẹ
Kịch bản: Chùa Phật Huệ
Các vai diễn chính:
ĐĐ Thích Nghiêm Tín vai: Mục Kiền Liên
ĐĐ Thích Chúc Toàn vai: Diêm Vương
Phật tử Sĩ-Anh Muhamath Nguyễn

0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites