Pages

28 October 2012

Thọ Bát Quan Trai - Quán Tâm Vô Trụ

Tâm là gì? Tâm ở đâu? Đây là câu hỏi lớn được BTC đặt ra trong Khóa tu học Bát Quan Trai diễn ra trong hai ngày 27-28.10.2012 vừa qua tại chùa Phật Huệ...
  

 Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhanh trong buổi khai Lễ Thọ Bát Quan Trai 27-28-2012 tại Chùa Phật Huệ...

 Tin và bài chi tiết sđược upload trong nay mai....

0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites