Pages

04 January 2014

Silvester 2014 Tại Chùa Phật Huệ


Silvester hay còn gọi là ngày Tết Dương Lịch - hàng năm - chùa Phật Huệ thường tổ chức một buổi gặp gỡ, chung vui và dùng cơm thân mật cùng các Phật tử và quý Đồng hương Việt Nam. Buổi gặp gỡ này có ý nghĩa vô cùng quan trọng, bởi các Chư Tăng và Phật tử cùng có được cơ hội để đánh giá, nhìn nhận lại về những ưu khuyết trong sinh hoạt Phật sự suốt một năm đã trôi qua, từ đó Ban Tri Sự của chùa sẽ có một đường hướng cho một năm mới tốt đẹp hơn...


Silvester hay còn gọi là ngày Tết Dương Lịch - hàng năm - chùa Phật Huệ thường tổ chức một buổi gặp gỡ, chung vui và dùng cơm thân mật cùng các Phật tử và quý Đồng hương Việt Nam. Buổi gặp gỡ này có ý nghĩa vô cùng quan trọng, bởi các Chư Tăng và Phật tử cùng có được cơ hội để đánh giá, nhìn nhận lại về những ưu khuyết trong sinh hoạt Phật sự suốt một năm đã trôi qua, từ đó Ban Tri Sự của chùa sẽ có một đường hướng cho một năm mới tốt đẹp hơn...

 
Trong lời khai mạc đêm chung vui Silvester 2014, Thượng Toạ Trụ Trì Thích Thiện Sơn đã hoan hỉ chào đón các Phật tử và quý Đồng hương đã về chùa để cùng vui đón đêm Giao Thừa Dương Lịch. Thượng Toạ Thích Thiện Sơn cũng bày tỏ những ước nguyện, lòng mong muốn của cá nhân cũng như các Chư Tăng của chùa Phật Huệ trong việc củng cố, gìn giữ, duy trì những truyền thống văn hoá cội nguồn của dân tộc. Hơn thế Thượng Toạ cũng khuyến tấn các Phật tử phải thực sự cùng nhau chia sẻ, đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau nhiều hơn nữa trong quá trình tu học trên tinh thần tự lợi, lợi tha...

Dưới đây là một số hình ảnh ghi lại trong đêm Silvester 2014 vừa qua tại Chùa Phật Huệ:
0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites