Pages

12 May 2016

CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL.2560

Cúng Dường Trai Tăng là một nghi thức vô cùng trang nghiêm và quan trọng trong những dịp Đại Lễ, đặc biệt là Đại Lễ Phật Đản, vì đây không chỉ là nhân duyên mà còn là cơ hội để các Phật tử bày tỏ tấm lòng tri ân và hiếu kính đối với Chư Tôn Đức Tăng Ni - Những người đã thay mặt đức Bổn Sư đem giáo pháp của Ngài để hoằng dương và cứu độ chúng sanh cùng hướng về bến giác...


Dưới đây là những hình ảnh ghi lại từ buổi Cúng Dường Trai Tăng Trưa ngày 07.05.2016 tại Trai Đường Chùa Phật Huệ.

Xin hoan hỉ click lên tấm hình
để xem toàn bộ ALBUM

0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites