10 tháng 5 2015

NHỮNG HÌNH ẢNH TRONG KHOÁ TU ĐÀN PHÁP CHUẨN ĐỀ

Xin giới thiệu cùng quý Phật tử những hình ảnh ghi lại từ khoá Tu Đàn Pháp Chuẩn Đề do chùa Phật Huệ tổ chức trong hai ngày 09-10.05.2015 tại Frankfurt am Main...
Xin hoan hỉ clicken lên tấm hình 
Để xem toàn bộ Album

0 Kommentare:

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites