Pages

28 September 2012

THƯ MỜi CUNG NGHINH CHIÊM BÁI XÁ LỢI PHẬT

"Đó là những hạt tinh thể với đủ loại màu xắc, long lanh như  ngọc, rắn như kim cương..."

THƯ MỜI CUNG NGHINH CHIÊM BÁI XÁ LỢI PHẬT
VÀ CHƯƠNG TRÌNH TRIỂN LÃM XÁ LỢI 
VÀO THỨ BẢY 20.10. CHỦ NHẬT 28.10.2012
TẠI TU VIỆN PHẬT ĐẠO (Buddahas Weg)

0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites