Pages

11 October 2014

NIỆM TÂM


http://huongdanphattu.vn/uploads/news/2012_10/a_526.jpgA Di Đà Phật đêm ngày
Tâm tâm niệm Phật lời Thầy chẳng quên
Niệm Phật tâm chẳng ưu phiền
Bao nhiêu nghiệp chướng xóa liền từ đây


Tác giả: Diệu Tâm

A Di Đà Phật đêm ngày
Tâm tâm niệm Phật lời Thầy chẳng quên
Niệm Phật tâm chẳng ưu phiền
Bao nhiêu nghiệp chướng xóa liền từ đây
Tưởng Phật con niệm đêm ngày
Dòng đời lưu chuyển tâm này chằng xao
Dù cho công việc lao đao
A Di Đà Phật lòng sao an bình
Diệu Tâm

0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites