Pages

11 October 2014

HẰNG NGÀY NIỆM PHẬThttp://cms.kienthuc.net.vn/static/Images/dataimages/201209/original/images998141_Daphat.jpgKhi vui chẳng lãng chút nào 
Khi buồn càng phải niệm mau lòng bền 
Dù cho việc gấp như tên 
Thâu đêm suốt sáng chẳng quên Di Đà

Tác giả: Thích Thiện Minh


Khi ăn cũng niệm Di Đà
Khi  ngủ cũng nhớ nghê nga mà nằm 
Khi rỗi cũng niệm chăm chăm (lâm râm) 
Khi bận công việc thì thầm nhớ sao 
Khi vui chẳng lãng chút nào 
Khi buồn càng phải niệm mau lòng bền 
Dù cho việc gấp như tên 
Thâu đêm suốt sáng chẳng quên Di Đà 
Thích Thiện Minh

0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites