Pages

29 October 2014

HỘI "CHANCE TO GROW" THĂM VÀ TẶNG QUÀ CÔ NHI VIỆN ĐỨC SƠN VÀ TẶNG HỌC BỔNG HỌC SINH NGHÈO QUẢNG TRỊ


Xin giới thiệu cùng quý Đạo hữu những hình ảnh của Hội Từ Thiện „Chance to Grow“ Đức Quốc trong chuyến thăm viếng, tặng quà cho Cô Nhi Viện Đức Sơn – Huế và trao học bổng cho học sinh nghèo và tặng quả cho học sinh nghèo Miền núi Quảng Trị ngày 26-27.09.2010 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites