Pages

13 October 2014

NHỮNG HÌNH ẢNH TRONG KHOÁ HUÂN TU ĐẠI BI 11-12.10.2014Nhân ngày vía Quán Thế Âm Bồ Tát xuất gia 19.09.2014 AL, nhằm ngày 11-12.10.2014 chùa Phật Huệ đã tổ chức khoá Huân Tu Đại Bi nhằm tạo nhân duyên cho các Phật tử có thêm cơ hội học hỏi và trau dồi kiến thức Phật pháp. TT Trụ Trì Thích Từ Trí cùng Chư Tăng 
làm lễ khai pháp Khoá Huân Tu Đại Bi 11-12.10.2014


0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites