Pages

26 September 2013

Khung Cảnh Gian Hàng Phục Vu Trong Đại Lễ Vu Lan 2557

Một số hình ảnh về các gian hàng phục vụ trong dịp Đại Lễ Vu Lan 2557 vừa qua tại chùa Phật Huệ...
0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites