Pages

02 September 2013

Thông Báo!!! Thông Báo!!! Thông Báo!!!


"Trang WEB www.chuaphathue.net hiện đang bị trục trặc kỹ thuật nên cần phải sử lý và khắc phục trong khoảng thời gian ngắn, do vậy tạm thời không thể truy cập vào được. Mong quý Đạo hữu và quý Phật tử hoan hỉ thứ lỗi. Ban Biên Tập sẽ cố gắng khắc phục trong khoảng thời gian nhanh nhất để quý Phật tử có thể tiếp truy cập và biết được những thông tin sinh hoạt Phật sự của chùa..."Mọi tin tức, bài vở trên trang web chuaphathue.net đã được chuyển và lưu giữ tại hai trang web khác của chùa: www.chuaphathue.blogspot.de và www.phathue.blogspot.de
Rất mong quý Đạo hữu và quý Phật tử hoan hỉ truy cập vào hai trang web này. 
Mọi thông tin, bài vở xin gửi về: bbtchuaphathue@yahoo.de
Tin tức Phật sự xin gửi về: info@phathue.de
A Di Đà Phật

0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites