Pages

16 September 2013

Hình Ảnh Đại Lễ Vu Lan PL 2557 Và Lễ Bông Hồng Cài Áo Tại Chùa Phật Huệ


Một số hình ảnh trong Đại Lễ Vu Lan và Lễ Bông Hồng Cài Áo do chùa Phật Huệ tổ chức ngày 14.09.2013 vừa qua...

0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites