Pages

22 September 2013

Mẹ - Thơ Quang Trường


"Mẹ ơi, con trẻ tự hào

Không ai bằng Mẹ đi vào đời con

Mất Mẹ ta thiếu những ngày

Trong vòng tay mẹ ngủ say yên bình..."
 Mẹ già như cánh loài chim
Bốn mùa bay lượn nổi chìm gió sương
Tình Mẹ thấm ngọt như đường
Nuôi con khôn lớn không vương nỗi sầu
Bây giờ Mẹ đã về đâu?
Hàng ngày kinh kệ nguyện cầu vãng sanh
Mẹ về trên cõi an lành
Hoa sen chín cánh nở ra đón chào
Mẹ ơi, con trẻ tự hào
Không ai bằng Mẹ đi vào đời con
Mất Mẹ ta thiếu những ngày
Trong vòng tay mẹ ngủ say yên bình
Quang Trường

0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites