Pages

16 September 2013

Hình Ảnh Trai Tăng Trong Đại Lễ Vu Lan PL 2557 Tại Chùa Phật Huệ

Hình ảnh dự Lễ Trai Tăng trong Đại Lễ Phật Đản PL 2557 do chùa Phật Huệ tổ chức vào lúc 12:30 giờ ngày 14.09.2013... 0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites