Pages

01 June 2016

NHỮNG HÌNH ẢNH ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN TẠI TU VIỆN PHẬT ĐẠO - CHÙA PHẬT HUỆ

Ngày 21.05.2016 vừa qua Tu Viện Phật Đạo (chùa Phật Huệ) tại Buddhas Weg 4, 69483 Wald-Michelbach (Đức) đã tổ chức Đại Lễ Phật Đản PL.2560 và đã thu hút đông đảo Phật tử người Đức đến tham dự...

 Ngày Phật Đản Sanh hay còn gọi Buddhafest (Ngày Hội Phật Đản) với người dân bản xứ và các Phật tử người Đức nơi đây từ lâu đã trở thành một ngày Lễ Hội lớn, bởi thông qua Lễ Hội này các đạo hữu người bản xứ có thêm nhân duyên để tìm hiểu, học hỏi thêm về giáo lý ly khổ, đắc lạc mà đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã để lại cho hậu thế. Hơn thế mọi người còn có thêm cơ hội để tìm hiểu ý nghĩa, truyền thống, văn hoá đạo Phật mang cốt cách và tinh hoa của dân tộc Việt cũng như những những sinh hoạt văn hoá nghệ thuật và văn hoá ẩm thực của Việt Nam...

TT Trụ Trì Thích Từ Trí đã khai thị về ý nghĩa ngày Phật Đản Sanh và đã cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni chùa Phật Huệ - Tu Viện Phật Đạo hướng dẫn các Phật tử Đức Nghi Thức Cúng Phật và Tắm Phật...

Dưới đây là những hình ảnh ghi lại từ Đại Lễ Phật Đản Tu Viện Phật Đạo.


Xin hoan hỉ click lên tấm hình 
để xem toàn bộ ALBUM

0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites