Pages

04 June 2016

LỄ QUY Y TAM BẢO TẠI TU VIỆN PHẬT ĐẠO

Đem giáo pháp Phật đà đến với muôn người không chỉ là trách nhiệm mà còn là tâm huyết của chư Tôn Đức Tăng Ni chùa Phật Huệ...


Cũng vì thế suốt những năm qua, vào những ngày Đại Lễ TT Thích Từ Trí luôn luôn tạo những nhân duyên để giúp cho các Phật tử nói chung và người dân Đức nói riêng hiểu biết thêm được ý nghĩa và giá trị đích thực của đạo Phật, đặc biệt là ý nghĩa của việc Thọ Tam Quy Ngũ Giới, đó không chỉ là con đường giúp các Phật tử phá mê khai ngộ lìa khổ được vui mà đặt nền tảng cho con đường giác ngộ và giải thoát trong tương lai...

Dưới đây là những hình ảnh trong lễ Thọ Tam Quy Ngũ Giới chiều ngày 21.05.2016 tại Tu Viện Phật Đạo.


Xin hoan hỉ click lên tấm hình
để xem toàn bộ ALBUM0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites