Pages

10 June 2016

NHỮNG HÌNH ẢNH LỄ TRUY ĐIỆU TIẾN SĨ RUPERRT NEUDECK 05.06.2016 - PHẦN 2

Trời biển mênh mông, mỏi mắt chờ mong

Trong giông bão, NGƯỜI vẫn neo tàu đợi.

Hơn Mười Ngàn sinh linh, trước sau đã tới

Bờ Tự Do, dựng lại cuộc đời!

Xin hoan hỉ click lên tấm hình
để xem toàn bộ ALBUM

Please click on the Picture to see the ALBUM

0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites