Pages

10 June 2016

NHỮNG HÌNH ẢNH LỄ TRUY ĐIỆU TIẾN SĨ RUPPERT NEUDECK NGÀY 05.06.2016 - PHẦN 1

„Lòng từ bi của đạo Phật vốn không có biên giới; hơn nữa ông Ruppert Neudeck còn là một đại ân nhân từng cứu sống 11.000 người Việt Nam chúng ta từ trong biển cả bão giông và đưa họ đến nước Đức bình yên này. Vì thế lễ truy điệu hôm nay không chỉ là một nghĩa cử mà còn là hành động tri ân với người đã khuất"...
Xin hoan hỉ click lên tấm hình
để xem toàn bộ ALBUM


0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites