Pages

05 December 2013

Ơn Cuộc Đời…"Đừng vô ý, cuồng say,
Đừng sống vội từng ngày.

Một mai khi nhắm mắt,

Thật uổng phí lắm thay!..."

Tác giả: Tuệ Kiên


Ta có xác thân này,
Từ hạt bé bào thai.
Tình Mẹ cho vô tận,
Lòng Cha cao cả thay…

Ta đến thế gian này,
Vì nghiệp cũ trả vay.
Từng vào ra sinh tử,
Đời ta như mộng say…

Bao nhiêu là ơn phước,
Ta nhận từ đất trời.
Cưu mang và ấp ủ,
Ta nhận của muôn người…

Từng hạt cơm, giọt nước,
Từng manh áo, đôi giầy.
Từng lời Thầy dạy dỗ,
Ta mới nên người hay…

Đừng vô ý, cuồng say,
Đừng sống vội từng ngày.
Một mai khi nhắm mắt,
Thật uổng phí lắm thay!

Đêm nay nằm suy nghĩ,
Sao đền ơn cuộc đời?
Hát lên lời hoa mỹ,
Gởi chân tình muôn nơi…

Càng nhìn sâu càng thấy,
Muốn đền ơn hữu tình.
Phải trì trai giữ giới,
Thành Phật độ chúng sinh…

Tuệ Kiên

0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites