Pages

09 December 2013

Có Một Con Đường - Thơ"Có một con đường, chư Phật từ bi chỉ lối,

Hạnh phúc ngập tràn, nụ cười tươi nở trên môi.

Pháp môn tịnh độ đưa chúng sinh hoành siêu pháp giới,

Hoá sanh liên trì sống muôn đời trong ánh hào quang…"
 Tác giả: Tuệ Kiên

Thời gian cứ trôi, đưa muôn sinh dần về cõi chết,
Mỗi phút qua đi, cả muôn loài thành, trụ, hoại, không.
Cao như núi, sâu như biển, li ti như vi trần,
Chắc như đá, mạnh như voi, đâu có gì tồn tại…

Cuộc sống trăm năm, ba vạn sáu ngàn ngày,
Nào có vui chi, sao người vẫn cuồng say.
http://img.tamtay.vn/files/photo2/2009/8/6/17/371090/4a7ab300_313e98dc_4a7a3089_485bf53a_a-new-heaven-and-a-new-earth.jpgHãy ngồi xuống đây, ta nhìn lại quá khứ,
Thân phận con người từng trải nghiệm đắng cay…

Chỉ đến khi nào, tham, sân, si dừng lại,
Ta mới mong thoát vòng sinh tử luân hồi.
Dẫu cho thế giới quanh ta đảo điên thay đổi,
Giữ vững tâm mình, an như đất mà thôi.

Có một con đường, chư Phật từ bi chỉ lối,
Hạnh phúc ngập tràn, nụ cười tươi nở trên môi.
Pháp môn tịnh độ đưa chúng sinh hoành siêu pháp giới,
Hoá sanh liên trì sống muôn đời trong ánh hào quang…
Tuệ Kiên

0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites