Pages

07 December 2013

Chương Trình Tu Phật Thất Từ 27-29.12.2013


"Để nối tiếp những Phật sự của năm 2013 và giúp cho các Phật tử có thêm cơ hội tham gia, học hỏi, trau luyện và đúc kết những kiến thức Phật Pháp, vào ngày 27-29.12.2013 tới đây chùa Phật Huệ sẽ tổ chức Khoá Tu Học Giáo Lý Mùa Đông trong 3 ngày liên tục. Nay trân trọng thông báo để quý Đạo hữu, quý Phật tử xa gần cùng được biết để thu xếp thời gian cùng về chùa tham gia tu học đông đảo..."
 


 

Từ 14.00 gi ngày Thứ Sáu 27.12 đến 14.00 gi ngày Chúa Nhật 29.12.2013

Thứ Sáu 27.12.2013

14.00 giờ: Khai giảng Niệm Phật Thất
14.30-15.30 giờ: Tụng Kinh A Di Đà
16.00-17.30 giờ: Thuyết giảng
17.30 giờGiải lao - Chấp tác
18.00 giờ: Tiểu thực
19.30 giờ: Pháp đàm
21.00 giờ:Tĩnh tọa, niệm Phật
22.00 giờ: Chỉ tịnh

Thứ Bảy 28.12.2013

05.00 giờ : Thức chúng
05.30: Công phu Sáng
07.15: Chấp tác                                                  
08.00: Điểm tâm
09.00 -10.00 giờ: Niệm Phật
10.30 -11.45 giờ: Chia nhóm, thảo luận trong nhóm
12.00 giờ: Thọ trai - Kinh hành niệm phật
14.00 -15.30 giờ: Niệm Phật, Trì chú A Di Đà      
16.00: Phát nguyện niệm Phật

17.30: Chấp tác
18.00: Tiểu thực
19.30- 21.00: Thảo luận chung
21.15- 22.00.Tĩnh tọa
22.00: Chỉ tịnh
       
Chủ Nhật 29.12.2013


05.00 giờ : Thức chúng
05.30: Công phu Sáng
07.15: Chấp tác, vệ sinh
08.00: Điểm tâm
09.00 -10.30 giờ: Thuyết giảng
10.45 -11.45 giờ: Niệm Phật
12.00 giờ: Thọ trai- Kinh Hành niệm Phật
14.00 : Rút tỉa ưu khuyết điểm
Hoàn mãn

Ghi Chú:
Các Phật tử tham dự cần đem theo túi ngủ, dụng cụ cá nhân, viết, tập và một xâu chuỗi 108 hột.
 

0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites