Pages

07 December 2013

Lịch Phật Sự Chùa Phật Huệ Năm 2014

"Để quý Phật tử tiện theo dõi những Phật sự quan trọng diễn ra trong năm 2014, dưới đây là lịch tóm tắt những Phật sự sẽ diễn ra theo từng tháng trong năm 2014. Mọi thay đổi sẽ được thông báo kịp thời. Mong quý Phật tử hoan hỉ ghi nhận để có thể thường xuyên về chùa tham gia tu học đông đảo..."
Để xem rõ lịch Phật sự xin quý Phật hoan hỉ clicken lên tấm lịch Phật sự!0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites