Pages

12 November 2012

LỜI KÊU GỌI CHƯ VỊ ĐỒNG TU TRÊN TOÀN THẾ GIỚI

"Tịnh Không chí thành cầu nguyện và chân thành kêu gọi các vị đồng tu trên toàn thế giới, các thiện hữu đại đức khắp mười phương, khắp mọi nơi hãy cùng nhau phát tâm, phát nguyện hết báo thân này, dùng thời gian một tiếng đồng hồ mỗi buổi sáng, buông xuống vạn duyên để chí thành niệm A Di Đà Phật..."

HT Tinh Khong: 27-01-2012  

Tạm dịch:

LỜI KÊU GỌI CHƯ VỊ ĐỒNG TU TRÊN TOÀN THẾ GIỚI HÃY CÙNG NHAU PHÁT TÂM NIỆM PHẬT HỒI HƯỚNG NHẰM HÓA GIẢI TAI NẠN NĂM 2012
Lão hòa thượng thượng Tịnh hạ Không vô cùng từ bi, trong các buổi giảng kinh thường nhắc nhở mọi người đoạn ác tu thiện, tích công lũy đức, kêu gọi mọi người hãy phát tâm niệm Phật hồi hướng nhằm hóa giải tai nạn năm 2012.  Sau đây là bản lược dịch của lời kêu gọi ngày 27-1-2012, được ghi ở trang nhà:

Gần đây rất nhiều báo cáo khoa học dự đoán địa cầu sẽ bị tai nạn nặng nề.  Thí dụ, bài đăng trên trang nhà ‘Tân Hoa Võng’ ngày 23-1-2012 nói Viện Nghiên Cứu Động Đất của Đại Học Đông Kinh, Nhật bản, công bố kết quả nghiên cứu rằng trong vòng bốn năm kể từ năm nay trở đi, vùng Quan Đông Nam Bộ bao gồm thành phố Đông Kinh có thể sẽ xảy ra động đất cấp 7 (mức độ gây ra tổn hại nghiêm trọng), xác xuất xảy ra động đất sẽ cao đến 70%.

Nhật báo “Minh Báo” ở Hong Kong ngày 25-1-2012 ghi: những dòng điện từ cao năng lượng của mặt trời không ngừng phóng xuống địa cầu với mức độ 2000Km/giây (tức là những cơn bão mặt trời), nhiễu động đến từ trường của địa cầu, ảnh hưởng đến hệ thống thông tin vô tuyến điện.  Nhiều chuyến bay giữa bắc Mỹ và các nước Á Châu đã buộc phải đổi đường bay.

Trang nhà ‘Trung Quốc Tân Văn Võng’ đã đăng lời cảnh cáo hiếm thấy của NASA (Cơ quan Quản lý Hàng không Vũ trụ của Mỹ): Các cơn bão kịch liệt trên mặt trời có thể sẽ gây ảnh hưởng nặng nề đến địa cầu, làm cho toàn cầu phải cúp điện, mạng lưới điện toán và hệ thống thông tin sẽ hoàn toàn tê liệt, đời sống của nhân loại sẽ phải đi lùi lại thời xưa.

Khoa học gia chứng minh địa cầu ngoài việc tự xoay, xoay quanh mặt trời, cũng bị dao động do ảnh hưởng của sức hút trong Thái Dương Hệ.  Năm 2012 là năm cuối cùng của chu kỳ dao động dài 25625 năm.  Người Maya chia chu kỳ dao động này ra thành năm vòng tuần hoàn, mỗi vòng tuần hoàn gọi là một ‘kỷ nguyên thế giới’ kéo dài 5125 năm.  Trong bốn kỷ nguyên thế giới vừa qua, sanh vật trên địa cầu bị nạn gió, nạn lửa, nạn hồng thủy, và băng hà huỷ diệt.  Mỗi lần ‘kỷ nguyên thế giới’ chuyển biến đều rất kịch liệt và ngắn ngủi.  Kỷ nguyên thế giới thứ năm (tức là năm 2012) rất có thể sẽ xảy ra tàn phá nghiêm trọng, thậm chí hủy diệt, do các sự chuyển động (các mảnh đất của năm châu di chuyển hoặc vết đen trên mặt trời di chuyển).

Có thể hóa giải tai nạn trên địa cầu hay không?  Nhà khoa học gia người Mỹ là tiến sĩ Braden từng nói: “Đối với vấn đề năm 2012, toàn thể nhân loại phải ‘bỏ ác hướng thiện, cải tà quy chánh, đoan chánh tâm niệm’ có thể hóa giải tai nạn trên địa cầu, và dẫn thế giới đến một phương hướng tốt đẹp hơn”.

Dựa trên các sự thực nghiệm tại đại học Princeton, MIT, Stanford, và các đại học nổi tiếng trên thế giới, một khoa học gia người Mỹ tên là Lynne McTaggart trong bài báo cáo ‘Bí Mật của Ý Niệm’ đã nói: ‘Sức mạnh từ ý niệm của đại chúng [khi tập trung lại] có thể đem đến sự phục hồi và đổi mới cho trái đất.  Trên địa cầu nếu có 8000 người tu hành dùng sức mạnh chuyên chú tập trung cao độ sẽ có thể ảnh hưởng tới toàn thế giới, đủ để hóa giải tai nạn’.

Do vậy trên toàn cầu nếu có một vạn người đồng tu trong nhà Phật cùng nhau nỗ lực đoạn ác tu thiện, nâng cao cảnh giới của chính mình, chí tâm tín nhạo cầu sanh Tịnh Độ, nhất tâm niệm Phật, chân thành cầu nguyện nhằm hóa giải tai nạn trên thế giới, từ trường của tịnh niệm liên tục này chắc chắn có thể ảnh hưởng nghiệp lực của bảy tỷ người trên trái đất, đủ để hóa giải tai nạn năm 2012, đúng như câu ‘tâm tịnh thì cõi Phật tịnh’.  Tin sâu công đức của Phật hiệu chẳng thể nghĩ bàn, kinh dạy “Hết thảy công đức của mười phương chư Phật đều được nhiếp trọn trong một câu danh hiệu Phật, do vậy niệm một danh hiệu Phật sẽ được công đức vô lượng, huống chi là niệm Phật liên tục.  Chúng sanh chí thành niệm Phật nhất định sẽ cảm ứng đạo giao cùng từ bi nguyện lực của đức Phật A Di Đà, nhất định có hiệu quả tiêu nghiệp, tiêu tai!”

Tổ thứ mười ba của Tịnh Tông là Ấn Quang Đại Sư có dạy ‘Phương pháp căn bản để hộ quốc tiêu tai chính là niệm Phật’.  Lại nói ‘Niệm Phật mới có thể tiêu túc nghiệp, kiệt thành tự nhiên có thể chuyển phàm tâm’.
Phật dạy: ‘Chú tâm vào một chỗ, chẳng có gì không làm nổi’.  Tịnh Không chí thành cầu nguyện và chân thành kêu gọi các vị đồng tu trên toàn thế giới, các thiện hữu đại đức khắp mười phương, khắp mọi nơi hãy cùng nhau phát tâm, phát nguyện hết báo thân này, dùng thời gian một tiếng đồng hồ mỗi buổi sáng, buông xuống vạn duyên để chí thành niệm A Di Đà Phật, chuyên tâm trì danh, quán tưởng, lễ lạy, kiền thành cầu xin đức Phật A Di Đà từ bi gia trì, ngỏ hầu trì hoãn và giảm bớt tai nạn trên trái đất này. Kinh nói công đức niệm Phật: “Nơi chỗ Phật hành, nước, thành, tụ lạc, đều được giáo hóa. Thiên hạ hòa thuận, trời trăng trong sáng, mưa gió thuận thời, tai dịch chẳng khởi, nước thạnh dân an, binh đao chẳng động, trọng sùng nhân đức, chuyên hành lễ giáo, nước không trộm cắp, không có oan uổng, mạnh không hiếp yếu, người người đắc ý”. 

Ngưỡng mong Di Đà bổn nguyện, quang minh gia bị, chánh pháp trụ thế lâu dài, mình và chúng sanh, khi lâm chung được Phật tiếp dẫn, cùng được vãng sanh về Cực Lạc, cùng thành Phật đạo!
Thích Tịnh Không cẩn ghi 
Hồng Kông, ngày 27-1-2012

0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites