Pages

12 April 2020

RẰM THÁNG GIÊNG - CÙNG NHAU SÁM HỐI ĐỂ TIÊU TAI DIÊN THỌ

Cũng nhân buổi lễ cầu nguyện này TT Thích Giác Trí đến từ Việt Nam đã ban cho các Phật tử một thời Pháp ngắn với chủ đề: Cửu Hoành Tử và Thập Nhị Đại Nguyện của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai...Như thông lệ Rằm tháng riêng hàng năm chùa Phật Huệ đều tổ chức tụng kinh Dược Sư để nguyện cầu quốc thái dân an, tiêu trừ mọi ách nạn giúp cho tận hư không giới chúng sanh đồng được sống trong kiết tường, an lạc. Đặc biệt trong lễ cầu nguyện đầu năm lần này chư tôn Đức Tăng Ni cùng các Phật tử đã cùng trì tụng Dược Sư chú để nguyện cầu cho dịch nạn Corona tại Vũ Hán Trung Quốc sớm được tiêu trừ, đồng nguyện cho dân chúng khắp mọi quốc gia đồng biết hồi đầu làm lành lánh dữ để tiêu tai diên thọ...

Cũng nhân buổi lễ cầu nguyện này TT Thích Giác Trí đến từ Việt Nam đã ban cho các Phật tử một thời Pháp ngắn với chủ đề: Cửu Hoành Tử và Thập Nhị Đại Nguyện của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai...

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhanh từ Lễ cầu nguyện và buổi thuyết Pháp nói trên.

Xin hoan hỉ clicken lên tấm hình
để xem Album

0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites