Pages

26 April 2016

NHỮNG HÌNH ẢNH TỪ KHOÁ TU ĐÀN PHÁP CHUẨN ĐỀ - PHẦN 1

Ngày 23-24.04.2016 Chùa Phật Huệ đã tổ chức khoá Tu Đàn Pháp Chuẩn Đề. Đây là khoá tu học thường niên mang tính chuyên sâu nhằm giúp cho các Phật tử tăng trưởng niềm tin và định lực khi tu học Phật pháp. Dưới đây là những hình ảnh trong buổi Khai Đàn Chuẩn Đề - Bố Sắc Trí Ca Pháp lúc 14.00 ngày 23.04.2016

Xin hoan hỉ click lên tấm hình 
lớn để xem toàn bộ ALBUM
0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites