Pages

12 April 2020

GIỖ KỴ ÂN SƯ – NGÀY HƯỚNG VỀ NGUỒN CỘI

Ngày Chủ Nhật 29.03.2020 vừa qua, vì lý do nạn dịch Covid-19 lan rộng trong khắp cộng đồng nên chùa Phật Huệ đã tổ chức nội bộ ngày giỗ kỵ Ân Sư.


Vào lúc 10.30h cùng ngày TT trụ trì Thích Quảng Thuận cùng toàn thể chư Tôn Đức, Tăng Ni chùa Phật Huệ đã vân tập tại Đại Hùng Bảo Điện để làm lễ dâng hương bạch Phật, cùng Tưởng Niệm ngày giỗ kỵ của Ân Sư - Cố Đại Lão Hoà Thượng Thượng Thiền hạ Định – Người sáng lập Tổ Đình Pháp Hoa, nguyên Phó Chủ Tịch Tăng Già Phật Giáo thế giới kiêm Phó chủ tịch liên minh Tăng Già Phật Giáo Thế Giới và cũng là Cố vấn tối cao GHPGVNTN Châu Âu viện chủ Pháp Hoa Thiền Tự Marsseille Pháp Quốc.

Đại Lão Hoà Thượng Thượng Thiền hạ Định cũng là Ân Sư của quý chùa Khánh Hòa, Thiện Hòa, Phật Bảo, Phật Huệ, Thiền thất Pháp Hoa và chùa Quan Âm Berlin.
Trong không khí trang nghiêm và thanh tịnh chốn thiền môn, sau nghi thức dâng hương bạch Phật, Chư Tôn Đức Tăng Ni đã cùng nhau cung kính dâng hương, đảnh lễ để chiêm ân những công đức mà Cố Đại Lão Hoà Thượng Ân Sư đã đóng góp, gây dựng cũng như trên bước đường mang ánh sáng Phật pháp để hoằng hoá nơi đất người, xứ lạ…
Dưới đây là một số hình ảnh ghi lại từ ngày Giỗ Kỵ Ân Sư vừa qua.
1 Kommentare:

Casinos Near Murphy, NC - Mapyro
Murphy, NC. 8571501. Directions · From 제주 출장마사지 Murphy, NC. (484) 안동 출장샵 697-0247 안산 출장샵 · 창원 출장마사지 From Casinos Near Murphy. (484) 697-0247. Find Casinos Near Murphy. 춘천 출장샵

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites