Pages

12 April 2020

NHỮNG HÌNH ẢNH LỄ CUNG ĐÓN GIAO THỪA 24.01.2020

Xin giới thiệu cùng quý Phật tử khung cảnh đón giao thừa Canh Tý tại Chùa Phật Huệ ngày 24.01.2020Xin hoan hỉ clicken lên tấm hình
để xem Album 0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites