Pages

12 April 2020

HÌNH ẢNH CHƯ TĂNG NI-BAN HỘ TRÌ TAM BẢO CHÚC TẾT CANH TÝ

Xin giới thiệu cùng quý Phật tử những hình ảnh Chư Tăng Ni chúc Tết và Ban Hộ Trì Tam Bảo chúc Tết chư Tôn Đức Tăng Ni và quý Phật tử đêm Giao Thừa 24.01.2020


Xin hoan hỉ clicken lên tấm hình
để xem Album

0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites