Pages

03 February 2014

Giao Thừa Giáp Ngọ - Thơ

"Chuông vang lên giờ giao thừa đã điểm,

Phật trên cao nở mãi nụ cười hiền.
Vô lượng từ bi, trí tuệ vô biên,
Ngài cứu độ cho đời vui miên viễn…"


Tác giả: Tuệ Kiên

Lên chùa đón giao thừa mừng năm mới,
Nghe chuông ngân hòa tiếng mõ nhẹ rơi.
Tụng thời kinh cùng đại chúng ngậm ngùi,
Nơi đất khách niềm vui không trọn vẹn.


Đêm giá lạnh mùa đông còn tuyết trắng,


Bé thơ ngây chân sáo chạy tung tăng.
Gió dạt dào lay cành thông khóm trúc,
Tiếng kinh cầu nghe văng vẳng xa xăm…
http://www.truongvanduc.net/images/logo/HoaXuan.jpg
Lời Thầy giảng in sâu vào tâm khảm,
Phải gắng tu cho tội giảm, phước tăng.
Tâm tha thiết nương cậy nhờ Tam bảo,
Nguyện xuân này cửu huyền sẽ siêu thăng…

Chuông vang lên giờ giao thừa đã điểm,
Phật trên cao nở mãi nụ cười hiền.
Vô lượng từ bi, trí tuệ vô biên,
Ngài cứu độ cho đời vui miên viễn…

Đường giải thoát Phật từ bi khai thị,
Y giáo phụng hành lời diệu pháp âm.
Tín, nguyện, hạnh, mau dứt sạch mê lầm,
A Di Đà Phật con niệm nhất tâm…

Tuệ Kiên
Jan 30, 2014

0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites