Pages

02 September 2016

HÌNH ẢNH CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG VU LAN 27.08.2016

Nhằm biểu tỏ tấm lòng hiếu kính của những người con Phật, noi theo hiếu hạnh của đức Mục Kiền Liên, Đại Lễ Vu Lan hàng năm các Phật tử đều vân tập về chùa Phật Huệ để cùng nhau cúng dường tứ vật dụng và cúng dường Trai Tăng.

Đó không chỉ là một hành động tri ân đối với chư Tôn Đại Đức Tăng Ni - Những người đã mang giáo pháp của Như Lai giáo dưỡng, giúp cho các Phật tử hiểu được cội nguồn chân lý của bể khổ, nguồn mê, từ đó không ngừng noi theo chư Tôn Đức tinh tấn tu học để mang lại cuộc sống gia đình ngày một thêm an lạc.

Dưới đây là một số hình ảnh cúng Dường Trai Tăng trong Đại Lễ vu Lan Phật Lịch 2560 tổ chức ngày 27.08.2016 vừa qua tại Frankfrut am Main.Xin hoan hỉ click lên tấm hình 
để xem toàn bộ ALBUM

0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites