Pages

06 February 2014

Chùm Ảnh Đêm Văn Nghệ Mừng Xuân Giáp Ngọ 2014 - Phần 1


Xin giới thiệu cùng quý Phật tử chùm ảnh ghi lại đêm Văn Nghệ Mừng Xuân Giáp Ngọ Mồng 2 Tết vừa qua được tổ chức tại chùa Phật Huệ - Đức Quốc...


Xin hoan hỉ clicken vào tấm hình để xem slideshow

Thượng Toạ Trụ Trì Thích Từ Trí khai mạc 
Đêm Văn Nghệ Mừng Xuân Giáp Ngọ Mồng 2 Tết  (ngày 01.02.2014)

0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites