Pages

31 August 2014

ĐẠI LỄ VU LAN PL.2558 - LỄ BÔNG HỒNG CÀI ÁO NGÀY 23.08.2014 - PHẦN 2

Những hình ảnh Lễ Bông Hồng Cài Áo trong Đại Lễ Vu Lan PL.2558 tổ chức ngày 23.08.2014 vừa qua tại chùa Phật Huệ - Đức Quốc...


0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites