Pages

27 August 2014

LỄ CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG ĐẠI LỄ VU LAN PL.2558

Những hình ảnh cúng dường Trai Tăng trong Đại Lễ Vu Lan PL.2558, ngày 23.08.2014 vừa qua tại chùa Phật Huệ - Đức quốc...
0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites