Pages

26 August 2014

HÌNH ẢNH CHƯ TĂNG NI KHẤT THỰC TRONG ĐẠI LỄ VU LAN 23.08.2014

Những hình ảnh Chư Tăng Khất Thực trong Đại Lễ Vu Lan PL.2558 tổ chức ngày 23.08.2014 vừa qua tại chùa Phật Huệ - Đức Quốc...

0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites