Pages

28 August 2014

ĐẠI LỄ VU LAN PL.2558 - LỄ BÔNG HỒNG CÀI ÁO NGÀY 23.08.2014 - PHẦN 1

Xin giới thiệu cùng quý Phật tử những hình ảnh Đại Lễ Vu Lan và Lễ Bông Hồng Cài Áo tổ chức ngày 23.08.2014 tại chùa Phật Huệ - Đức Quốc...0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites