Pages

05 March 2013

NGÔN NGỮ TRÍ TUỆ CỦA ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA

"Sống cuộc đời tử tế và phẩm hạnh, rồi khi về già, hồi tưởng lại, bạn có thể thưởng thức cuộc đời của bạn  một lần nữa..."

0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites